Het energieverbruik bij de G.W.N. Vanuit het oogpunt van energie, is de alcoholproduktie een moeilijk hanteerbaar proces. Als je niet goed uitkijkt, lopen de calorieën bij wijze van spreken over de vloer weg of vervliegen zijIn het kader van de energiebesparing zijn de energie- commissies van de G.W.N. in Zoetermeer en in Leeuwarden dan ook bijzonder intensief bezig geweest met aanpassingen in het produktieproces. £-\ JiLj JL ILIViVIH/FjIV gemaakt van vers koud water. Zo werd rende colonnein die sectie de verlich- 1 Lauw, schoon, afvalwater wordt door deze leiding naar de maischeketel in Zoetermeer gepompt om de maische te koelen. Voorheen gebeurde dit met vers koud water. O l\/ï F (7 D bij de oorspronkelijke opzet gebruik door kan, afhankelijk van de produce- bijvoorbeeld in de maischekuip de ting worden aangezet, waar dat nodig Op de twee voorgaande pagina's maische gekoeld van 100°C naar 30°C is. heeft u kunnen lezen dat in en in de koolzuurwasser werden met - Er zijn tijdschakelaars aangebracht Zoetermeer het drukkook- behulp van het verse koude water de op de verlichting in garderobes etc. proces in december 1982 is gewijzigd alcoholresten uit het koolzuurgas - De verlichting in de kantoren is ver in een warm-maischeproces. gewassen. Deze apparaten zijn wat minderd. Alhoewel het elektriciteitsverbruik aangepast en werken nu op lauw maar door deze wijziging iets omhoog is schoon afvalwater, dat elders uit het Onderzoek gegaan, is het gasverbruik zeer aan- bedrijf komt. Dit levert een besparing Het is duidelijk dat het uitvoeren van zienlijk verminderd. Zo'n stuk dat de op aan gas en water. maatregelen als bovengenoemde, energiekosten voor dit procesonder- Wat de verlichting betreft, zijn in Zoe- alleen tot stand kan komen nadat eerst deel op jaarbasis met 70% omlaag zijn termeer de volgende maatregelen een deugdelijk onderzoek is gepleegd gegaan. genomen: naar de verbruiksstromen van water, Een andere interessante ingreep is de - In de bottelarij is het lichtnet onder- warmte en elektriciteit. Enige jaren volgende: Bij diverse apparatuur werd verdeeld in verschillende secties. Hier- geleden is men hiermee dan ook De open roldeur bij Bokma die automatisch geopend en gesloten kan wordendoor aan een touw te trekken. Vroeger stond deze deur altijd open, hetgeen vooral in de winter erg hinderlijk was. De kleine deur links en de deur achterin zijn bestemd voor het normale loopverkeer.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 14