De basis voor Wie de vestiging van de G. W.N. nadert, die gelegen is op het industrieterrein Zoeterhage in Zoetermeer, ziet tussen de relatief lage gebouwen al direct de hoog oprijzende toren van de graan- alcoholbranderijSinds de ingebruikneming in 1980 van deze afdeling van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland kunnen zij met enige trots naast de titel van "Distillateur" ook die van "Brander" voeren. busch niet de gebruikelijke drie maanden maar slechts drie weken duurde! Het proces begint met wegen en malei Voor de produktie van graanalcohol worden drie graansoorten gebruikt: tarwe, mais en milo (een Afrikaanse graansoort met een hoog zetmeelge- halte). Deze graansoorten worden gekocht in diverse landen. Voordat to koop wordt overgegaan wordt eerst een monster gecontroleerd. Als na een zeer strenge controle de kwaliteit van dit monster aan al onze eisen voldoet, wordt de partij gekocht. Via Rotterdam ontvangen wij het geschoonde graan, dat wil zeggen dat alles wat er niet tussen het graan Degelijke start Toen het Heineken concern in 1976 besloot in Zoetermeer een nieuw bedrijfscomplex ten behoeve van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland te stichten, was in de planning ook de bouw van een graanalcoholbranderij opgenomen. Tot die tijd hadden wij de alcohol, een van de grondstoffen van onze gedistilleerde dranken, betrokken van Gist Brocades. In deze nieuwe vestiging zouden wij ook zelf de graanalcohol, de basis van onze Jonge Bokma jenever, gaan maken. Bij de bouw van de branderij ging men beslist niet over één nacht ijs. Er werd uitvoerig studie gemaakt van alle apparatuur die nodig is voor het maken van alcohol op moderne wijze. De firma Vogelbusch uit Wenen werd ingeschakeld als adviseur voor de procesinstallatie en de apparatuur werd ontworpen en geïnstalleerd door Grosze Lohmann uit West-Duitsland. We kunnen dan ook gerust zeggen dat onze branderij met zijn eersteklas apparatuur aan alle eisen van een moderne graanalcoholbranderij voldoet. Cursussen Maar aan de meest moderne appara tuur heb j e niets als j e geen vakmensen hebt die weten hoe alcohol gemaakt moet worden en hoe met deze geavan ceerde apparatuur om te gaan. Dus moesten de toekomstige medewerkers van de branderij opgeleid worden tot gekwalificeerde 'alcoholmakers'. Zo volgden de heren Meeles (chef Tech nologische Dienst) en Van de Putte (hoofd Alcohol, Energie en Dranken bereiding) aan de Universiteit van Berlijn cursussen in alcoholfabricage en branderij techniek. Omdat dit voor beiden een heel nieuw terrein was, hebben zij hierna in enkele Europese alcoholbranderijen stage gelopen om alle kneepjes van het vak onder de knie te krijgen. Ook de overige medewerkers, er wordt gewerkt in vier ploegen, hebben zich vooraf degelijk op hun taak voorbereid en cursussen gevolgd in West-Duitsland en Joegoslavië. De voorbereidingen van het personeel waren zelfs zo grondig geweest, dat toen begin 1980 de produktie kon worden gestart, de inwerkperiode door de firma Vogel- De blinkende tanks waarin de hoofdvergisting plaatsvindt thuishoort zoals steentjes, al is verwij derd Het graan wordt in silo's opgesk - gen van waaruit het via een luchttrans portsysteem (terwijl het onderweg nog van stof wordt ontdaan) in een buffertank wordt verzameld. Aan deze buffertank, de beladingssilo, is een weegbrug bevestigd die op de gewenste hoeveelheid graan is inge steld. Als deze hoeveelheid is bereikt wordt door de wachtchef de doseer- sluis gesloten en loopt het graan naar de maalinstallatie en van hieruit kom het fijngemalen graan in de kook- ketel terecht. Dit fijnmalen is een methode die pas sinds begin dit jaar wordt gevolgd. Vroeger werd de harde graankorrel door middel van

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 12