Eerste paal m Surabaya Amstel tussen de ruïnes Deze zijn geschikt voor een installatie op een zeer klein landoppervlak. Afhankelijk van de resultaten van de eerste fase zal de installatie in de tweede fase worden gecompleteerd. Deze zal in 1984 zijn beslag krijgen. De totale investering zal ongeveer 1,8 mil jard Rps (circa f 5 miljoen in Neder lands geld) bedragen. Op de foto links de eerste paal, die door brewery manager BSarre en exe cutive engineer J.J. Commissaris, is geslagen. De foto boven toont het per soneel tijdens de Selamatan, nadat eerst in gebeden de zegen over de ope ratie is afgeroepen Met het oog op de ook in Indonesië optredende noodzaak tot milieube- heersing en de daaraan verbonden wet geving werd op 14 april in opdracht van P.T. Multi Bintang - Surabaya de eer ste heipaal geslagen ten behoeve van een brouwerij-afvalwaterzuiveringsin stallatie. De eerste (experimentele) fase daarvan moet eind van dit jaar operationeel zijn. Traditioneel werd het heien gevolgd door gebeden om de zegen af te roepen over de installatie en een 'Selamatan' voor alle betrokke nen. De waterzuiveringsinstallatie is gebaseerd op de voor de eerste keer in Azië toegepaste 'Biorotor'-systemen. Cartoonist Arend van Dam maakte deze foto van een 'bestelwagen' met Amstel bier. Of zoals hij het zelf omschrijft: de moderne Italiaanse 'muilezel', die hotsend en hobbelend over de grote keien van de straten in het opgegraven Pompei rijdt. Pompei vormt namelijk een ware trekpleister voor in de oudheid geïnteresseerde toerist. In '79 na Christus werd immers dit eeuwenoude stadje onder een zeven meter dikke laag as en stenen bedolven na een uitbarsting van de Vesuvius. Bij toeval werd de stad in de 16e eeuw ont dekt. Ruim honderd jaar geleden is men pas systematisch begonnen met opgravingen. Sindsdien is vrijwel de gehele oppervlakte van de stad, als mede een deel van het land buiten de stadsmuren, blootgelegd. Historisch gezien is deze ontdekking van groot belang, omdat een goed beeld is ver kregen van het dagelijkse leven in deze stad met zijn naar schatting 20.000 inwoners. Wie minder belangstelling heeft voor de resten van de tempels en de open bare gebouwen, kan genieten van de prachtige wandschilderingen en vloer mozaïeken. Dat daarbij ook 'eigentijd se' horecazaken niet ontbreken, blijkt wel uit de foto.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 9