Bottellijn traditioneel ingewijd Oude en Jonge Bokma naar BRD iü iil!li!ili!S?H Distilled Trading International Ltd. is de exportgroep die in Londen is geves tigd en zich bezighoudt met de export van onze gedistilleerd produkten. Onlangs heeft D.T.I. een contract gesloten met de grootste importeur van gedistilleerde dranken in de Bondsre publiek Duitsland, Charles Hosie GmbH in Hamburg. Deze firma voert een groot aantal wereldbekende mer ken in zijn assortiment. Charles Hosie zal nu ook de vertegenwoordiging en distributie van Bokma Oude Genever en Jonge Jenever voor de Bondsrepu bliek en West-Berlijn regelen. De Oude Genever zal vooral aan de grote afnemers als warenhuizen en super markten worden aangeboden, waar met opvallende displays deze typisch Nederlandse borrel onder de aandacht van de consument wordt gebracht. Op de foto het ondertekenen van het contract door de heer K.G. Hosie (ei genaar en directeur van Charles Hosie). Naast hem jhr. F.J.C. Mollerus (general manager D.T.I.). Staand de heren J.H. Peycke (general manager Charles Hosie) links en rechts P.C. Bokma (export manager D.T.I.). In verband met de marktgroei is onlangs een nieuwe bottellijn in gebruik genomen bij P.T. Multi Bin- tang's Tangerang Brewery, even bui ten Jakarta gelegen. De bottellijn heeft een capaciteit van 30.000 33 cl flesjes per uur. Volgens goed Indonesisch gebruik moest over deze lijn eerst de zegen worden afgeroepen. Na de ope ningsspeech volgden gebeden en een diner (de zogenoemde Selamatan). Belangrijkste hierbij was het aansnij den en ronddelen van de ceremoniële rijsttaart. Op de foto ziet u een aantal personeels leden die zich voor de plechtigheid in de bottelhal hadden verzameld. Op de achtergrond dc uitloop van de pasteur. Geheel links manager general and external affairs Katik Soeroso, op de voorgrond in het midden technological controller Ferdinandus en naast hem rechts personnel manager Rachmat t

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 8