Succesvolle energiebesparing bij Vrumona In nummer 4 van Vers van 't Vat hebben we het energieverbruik in de kantoren te 's-Hertogenbosch en Zoeterwoude nader bekeken. Zoals afgesproken, nemen we in dit nummer Vrumona onder de loep. De economizer met op de voorgrond rechts een stoomketel men, wordt het, voordat het door de bovengenoemde tweede economizer gaat, eerst als koelwater voor de lucht- compressoren gebruikt. Ook hiermee wordt dus water èn warmte bespaard Bij het bereiden van de suikeroplos sing, nodig binnen het produktiepro- ces, komt warm, schoon koelwater vrij. Vroeger ging dit de goot in. Nu wordt het opgevangen en gebruikt als spoelwater voor de reiniging van de flessen- en blikvulmachines. Pre- en postmix limonadetankjes worden na terugkomst uit de markt in de fustenvulapparatuur eerst schoon gespoeld met heet water. Dit water wordt na gebruik opgevangen en dient dan voor het opwarmen van het nog koude, verse spoelwater. dan weer voor de frisdrankenproduktie gebruikt kan worden Behalve de installatie van deze economi zer, die eigenlijk als een rookgascon densor werkt, zijn de volgende maatre gelengenomen: De krattenwasser wordt, in plaats van met vers koud water, gevoed met het vrijkomende condenswater uit de flessenspoelmachines. Veelal is het een probleem om dit condensaat naar de stoomketels terug te voeren vanwege mogelijke vervuiling van het conden saat bij het gebruik in de wasmachine. Het is dan ongeschikt om in de stoom ketels gebruikt te worden. Nu wordt het dus toch nuttig gebruikt en bespaart het water en warmte voor de kratten- wasser. Om nu te zorgen dat de stoom ketels toch niet te veel van de eigen warmteproduktie moeten gebruiken om het ketelvoedingwater op te war- Bij Vrumona is men al een hele tijd intensief bezig het energie verbruik aan banden te leggen. De energiecommissie komt frequent bijeen, bespreekt de besparingsmoge lijkheden, de bereikte resultaten en wat er nog meer kan worden gedaan Wat is er zoal gedaan Een der stoomketels is, behalve van een gewone economizer, ook nog van een tweede economizer voorzien. Dat is een koeler die de nog tamelijk hete rookgassen, die uit de economizer van de ketel 'komen, nog verder afkoelt. Zelfs zover dat de waterdamp in de rookgassen kan gaan condenseren. Dit afkoelen van de rookgassen gebeurt door koud water waarmee de ketel wordt gevoed. Dit water wordt opge warmd en hiermee wordt dus stoom of andere warm te-energie bespaard, die

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 4