F.K.M. Spoelstra "Ik maak het onze gasten graag naar hun zin r.v o 9 to M ®o L*. J M M e« 8 Sinds september 1977 is Frans Spoelstra werkzaam als tapper/ kelner in de Cambrinuskelder in 's-Hertogenbosch, een van de drie ont vangstafdelingen behorend bi j de afde ling Public Relations. Flet ontvangst team van Den Bosch bestaat uit een chef Ontvangsten, twee tapper/kelners en een tiental rondleiders(werkstuden- tcn). We kunnen van Frans met recht zeggen dat hij een "bierig" uiterlijk heeft, een gezellig postuur en een vro lijke snor. Zelf geeft hij dit ook toe, "Elke dag vraagt er wel iemand of m'n snor echt is" zegt hij glunderend. Een echte Brabander is hij ook en hij vraagt met nadruk of hij in dit artikel gewoon Frans genoemd kan worden. "Ieder een kent mij als Frans en ik zou het niet prettig vinden nu zo officieel 'de heer Spoelstra' genoemd te worden Goede stemming Eigenlijk heeft Frans een opleiding voor werktuigbouwkundige gevolgd. Maar na zijn diensttijd was het moeilijk een baan in die richting te vinden. Omdat hij in zijn vrije tijd met veel ple zier hielp in zijn stamcafé in Den Bosch, kwam hij op het idee om naar een baan als barkeeper of kelner uit te kijken. Hij reageerde toen op een per- soneels-advertentie in de krant en is zo bij onze vestiging in Den Bosch geko men. "Ik dacht ook, bij zo'n groot bedrijf zijn vast veel mogelijkheden" zegt Frans. In Den Bosch worden jaarlijks duizen den bezoekers ontvangen, in 1982 waren dat er ruim achttienduizend. Het grootste gedeelte hiervan bestaat uit groepen die een brouwerij-excursie maken, de overigen zijn personeelsle den die bijeenkomsten zoals recepties en contactbiertjes bijwonen. De bezoekersgroepen zijn bijvoorbeeld cafégroepen, (dat is een caféhouder met zijn vaste klanten), de damesgroe- pen zoals de Bond van Plattelands vrouwen, scholieren en cursisten die naar de brouwerij komen om over spe cifieke onderwerpen iets te zien en te horen en leden van allerlei verenigin gen en clubs. "Het leukste van mijn werk vind ik het contact met mensen die bijna altijd in een goede stemming zijn, want ze zijn een dagje uit. Onze bezoekers zijn eigenlijk altijd tevre den: ze vinden het interessant om onze brouwerij van binnen te zien, ze horen nu eindelijk eens hoe bier wordt gebrouwen en het drankje na afloop vinden ze zonder uitzondering gezellig. De vraag die ik tijdens dat gezellig samenzijn na afloop van de rondleiding het meest te horen krijg is: 'er loopt zeker rechtstreeks een bierleiding van de brouwerij naar de Cambrinuskel der, het bier smaakt hier veel beter'. Ik leg dat altijd als volgt uit: bier drink je met je zintuigen. Na de rondleiding, waar je overal bier hebt gezien en gero ken, denk je: nu wil ik dan eindelijk eens zo'n pilsje proeven. Hoe kan het dan anders dat het pilsje in de Cambri nuskelder, waar het bier onder de beste omstandigheden wordt getapt, uitste kend smaakt!" Taken De werkzaamheden van tapper/kelner Spoelstra bestaan niet alleen uit het tappen van een goed glas bier. Hij zorgt er ook voor dat de bezoekersfilm "De wereld van Heineken" op tijd klaar staat en kan eventuele kleine manke menten, zoals het breken van de film, zelf verhelpen. Ook het bezoekerswin keltje hoort bij zijn werkterrein, hij zorgt voor bevoorrading en houdt de kas bij"De verkoop van de winkelarti kelen hangt af van de soort groep. Zo is bij een cafégroep de bierlaars favoriet. Wij moeten hem meestal meteen met bier vullen en dan gaat hij de kring rond. De grap is natuurlijk wie de grote plons (die onstaat als de voet van de laars leegloopt) te verwerken krijgt, 's Zomers is het badlaken ons meest verkochte artikel en in carnavalstijd de bretels en barschorten." In geval van nood kan Frans ook een beknopte rondleiding geven. "Het is wel eens voorgekomen dat er ineens een groep onaangekondigd arriveerde of dat er een rondleider uitviel, nou dan kan ik als rondleider fungeren. Voor onze rondleiders worden instructie-bij- eenkomsten georganiseerd, die ik zoveel mogelijk probeer bij te wonen zodat ik de kneepjes van "Het rondlei dersvak" kan leren. We hebben ook met het ontvangstteam een bezoek gebracht aan de overige brouwerij-ves tigingen. Ook tijdens die rondleidin gen hield ik mijn oren en ogen goed open!" "Toen het kelderbier nog in een experi menteel stadium verkeerde, had de Cambrinuskelder een proefinstallatie" zegt Frans. "Wij hebben daar veel van geleerd. Als er iets werd veranderd of uitgetest waren wij daar direct van op 30 de hoogte natuurlijk. Later toen het kelderbier was geïntroduceerd, was onze installatie een "showmodel" waardoor vertegenwoordigers die met een afnemer kwamen kijken, uitleg konden geven." Public Relations Frans wordt als tapper ook wel eens uit geleend. Bijvoorbeeld toen de Com missaris van de Koningin in Brabant, de heer J.D. van der Harten, afscheid nam. Frans tapte toen in de hal van het Provinciehuis van Den Bosch, waar het bedrijfsleven waaronder onze brouwe rij, afscheid van de heer Van der Harten nam. Ook bood hij de voorma lige burgemeester van Rotterdam André van der Louw en de heer Heine ken een met bier gevulde Delftsblauwe pul aan ter gelegenheid van de onthul ling van het beeldje Manneke Pils in Rotterdam. "Bij het 'Open Huis' in mei georganiseerd door onze dranken handel Van Dorst-Liebrand-Olde- raan, zag ik weer veel afnemers terug die ooit de brouwerij hadden bezocht. Het is dan leuk als ze je herkennen. Door dit werken buiten de deur, waar door je als visitekaartje fungeert, voel ik mij een echte P.R.-man. Maar ook als de bezoekers mij vragen stellen zoals: 'is er nou wel verschil tussen Amstel en Heineken?' en ik kan uitleg gen dat er wel degelij k verschil is en dat ook goed laten proeven, dan vind ik dat ik public relations bedrijf. Ik ben er best trots op onze prima produkten te kunnen promoten en ben tevreden als de mensen gezien hebben welke zorg wij aan onze produkten besteden. Ja, ik heb leuk werk, al lijkt een functie in commerciële richting mij ook wel inte ressant. Maar wie weet, misschien kom ik daar nog eens terecht." Er zit aan dit vak natuurlijk ook wel eens een minder gezellig kantje. Zo kan het 's avonds wel eens wat later worden dan was voorzien of er valt een groep uit, terwijl iedereen en alles klaarstaat. Of.er komt geheel onver wacht een groep. Ook tijdens dit inter view was dat het geval. Er kwam een telefoontje of Frans tijd had om tien heren te ontvangen en wat drankjes te serveren. En al was Frans op dat moment alleen (omdat er geen groep zou komen), natuurlijk kon dat. Gast vrij als altijd stond hij achter de tap en nadat de heren waren binnengekomen klonk zijn welbekende vraag "Heren, een glaasje bier?"

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 30