Rotterdamse horeca vereeuwigd In het kader van een horeca-actie reed de Heineken spanwagen gedurende de maand mei door verschillende delen van de Maas stad en werden en passant verschillende horecabedrijven bezocht. Wie zou denken dat de Rotterdammers uitsluitend maritiem zijn ingesteld komt bedrogen uit. Jong en oud hield stil bij het passeren van de brouwerswagen met 4 p.k.-tractie. Vele oudere Rotterdammers moeten aan de lang vervlogen tijd gedacht hebben, toen de schepen gedeeltelijk met de hand wer den geladen en gelost en sleperswagens met stevige paarden een groot deel van het transport door de stad verzorgden. De Rotterdamse binnenstad is van daag de dag in verkeerstechnisch opzicht zelfs voor tal van Rotterdam mers een groot probleem. Het is dus zeker geen eenvoudige opgave de vier paarden Fred, Gé, Han en Rob met de spanwagen (totale lengte 18 meter) door een stad met razende en rokende auto's, gierende trams en smalle stra ten te leiden. Menige Rotterdammer had dan ook waarderende woorden voor het vakkundige werk van de drie Amsterdamse koetsiers Van Boom, Van Eden en Leuven. Zij hadden Rot terdammers kunnen zijn! Het is natuurlijk een riant gezicht de Heine- kenshow onder vol zonlicht op de van veel groen voorziene Coolsingel te zien. Totaal anders is bijvoorbeeld "de Operatie Bloemkwekerstraat". Hier een smalle wat donkere, doorleefde straat, die met twee rijen autoblik en ontelbare, overvolle plastic vuilniszak ken op de kleine en oneffen trottoirs niets met de Coolsingel gemeen heeft. Oude drie-etages-hoge woningen leu nen saamhorig tegen elkaar. Soms nog voorzien van een verveloos bloemen- rek waarop een toch nog optimistische familie enige kleurrijke geraniums heeft geplaatst. In zo'n straat veroor zaakt de spanwagen zo het een en ander! Boven het wegstervende gie rende tramgeluid uit een naburige straat klinkt een opgewekt gekletter van zestien paardehoeven. Voor het plaatselijke buurtcafé wordt gestopt. Het wordt heel even doodstil en dan. klinkt in onvervalst Rotterdams van achter de geraniums driehoog naar de overbuur: "Motje kijke beneje,. de Heinekes!" Het antwoord "Verrek jaaaah, hoe bestoh 't". De buurt stort zich op het paardengeweld. De deur van het café gaat wijd open en de gehele bemanning verdringt zich tus sen de deurposten. Oude en nieuwe fototoestelletjes worden driftig gebruikt. Heineken voor de deur! Menig klein ketelbinkje moet even op de bok en ziet hoe een van de koetsiers de brede paarderuggen met een deken toedekt. De waard en waardin treden aan voor de statiefoto voor de spanwa gen terwijl enige pretfiguren welge meende aanwijzingen geven. Foto graaf Roel Koning versleept nog enige hinderlijke vuilniszakken en neemt zijn kans waar als een bleek zonnetje even in de straat speelt. Een attente klant maakt nog snel een legendarische foto van een deel van de kaartclub en dan trekken de vier paarden de wagen weer naar een volgend adres. Het wordt weer stil in de straat. Enige mus sen kijken verwonderd naar het plavei sel. Er is een wonder gebeurd! In het café wordt nog niet gekaart. Men lacht en drinkt.de Heinekes! 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 24