ijftal op (ietiets Sportief treffen met parkeerpolitie Hockeyteam van Gibraltar oefent tegen Heineken team Eind mei werd er in de nieuwe sporthal "De Pijp" in de Amsterdamse Van der Helststraat zaalvoetbal gespeeld. Tegenstanders waren een team van de Amsterdamse parkeerpoli tie en een team van mede werkers van onze brouwerij in Amsterdam. Het was de tweede wedstrijd die de teams tegen elkaar speel den. De eerste was geëin digd in een 6-5 zege voor de parkeerwachters, maar onze mannen namen revan che met 6-3Het was een sportieve wedstrijd, die zonder scheidsrechter werd gespeeld. Jammer was alleen dat het Heineken team door een blessure al na vijf minuten zijn enige wisselspeler moest inzetten. Hierdoor moesten zij de rest van de wedstrijd in dezelfde samenstelling verder voet ballen, voorwaar een ver moeiende zaak! De initi atiefnemer voor deze wed strijd, Jan van Duivenvoorde (portier van ons kantoor aan het Wete ringplantsoen) is vast van plan met dit "gelegenheids team" in de toekomst meer wedstrijden te organiseren Wie op de eerste Pinkster dag in de Ardennen reed richting Bastenakenzag vele toerrijders in tegenge stelde richting rijdenAl snel bleek dat het niet zomaar een incidenteel groepje betrof, maar een welhaast onuitputtelijke stroom van toerfietsers. Zij namen deel aan de tocht Luik-Bastenaken-Luik Een klassieker met een geduchte reputatie voor de beroepswielrenner. Soms zelfs zodanig, dat sommige rennersonder wie Jan Raas, maar liever niet mee doen. De reputatie ontleent deze rit aan zijn niet afla tende hellingen. In totaal moeten 13 cötes worden beklommen, bij elkaarzo'n 3.400 meter stijgen met namen als de Cöte de Wanne en de Cöte de la Rédoute met stijgingspercentages van 13%Jaarlijks wordt de tocht Luik-Bastenaken-Luik ook voor de hobby-fietsers georganiseerd op eerste Pinksterdag. Dit jaarwas onder de vijfduizend deelne mers ook een 5-mans ploeg van Vrumona met een volgauto in Sourcy-uitmon- stering. Na veel trainingsar- beid werd om half zeven 's ochtends in goed fietsweer gestart en na 12 uur fietsen 1 lekke band en 1 uitvaller, werd vermoeid maar tevre den de finish bereikt. Onder weg werden regelmatig aanmoedigingen uitgewis seld met een zeven man sterke afvaardiging uit de brouwerij in Den Bosch. Op defotov.l.n.r. Chris Borgman, Rob Stevens (in de auto), Willem Veeneman, Gerard Versteeg (niet van Vru mona) en Gert Jan Vuyk vèèr de start in ThilfOp de foto ontbreekt Jan van Rijn. Dapper heeft het heren hockeyteam van Heineken stand gehouden tegen de Rock Gunners, het hockey teamvan Gibraltar. Dit team was naar Nederland gekomen om deel te nemen aan het toernooi om de Europacup voor landskam pioenen. Het toernooi, georganiseerd door de hockeyclub Klein Zwitser land, werd tijdens de Pink sterdagen gehouden. Om alvast wat te wennen aan het spelen op kunstgras wilden de Rock Gunners graag een oefenwedstrijd tegen het Heinekenteam spelen. Die oefenwedstrijd werd op woensdag 18 mei in het Wagenerstadion te Amstel veen gespeeld. En al heeft ons team dan met 7-0 verlo ren, het mag toch een presta tie worden genoemd om met zo weinig puntenverschil van een landskampioen te verliezen. Dit was met name te danken aan keeper René Hooft Graafland maar ook Peter Wever toonde zich een ware uitblinker. Een extra handicap voor ons team was dat zij zonder wisselspelers speelden terwijl de Rock Gunners er vier hadden. Scheidsrech ters bij deze wedstrijd waren de heren R. Lans uit Zoeter- woude en A. Jansen uit Bunnik. Op de foto een actiemoment. Heineken speelt in het donkere shirt. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 23