Vrumom Heineken ontmoet Carlsberg op badminton vlak Belevenissen reisvereniging Vers van't Vat iH BSSBHSfB :H HntttHntttt V.l.n.r. staand Emilie WaldtJoop Wessels, Yvonne van Dooren, Wim Martijn, Joop Mooij- man, Marja Mooij man, Ferv.d. Vreede, Henk-Janvan Meurs en René Lommers. Zittend Rob Rückert bij het paleis van de Deense koningin. zijn dank voor de sportieve IW prestaties en namens zijn vereniging kreeg de gehele 3 V Heineken delegatie enige aandenkens aangeboden. Wp pL^|C Na een verfrissende douche mV JHL vertrokken wij meteen v speciale bus naar het restau- Bk 9 all «j||g|^H rant "Dem HvideHest" n jiHHB (Het witte paard), gelegen H in een pretpark, waar ons V JBJp^ een overheerlijk diner te ^7, j wachten stond, begeleid U door live-muziek. Daar MÊ i i kwamen de nodige foxtrots door Deens/Nederlandse combinaties tot stand. Ook het meer stij lvolle werk zoals de Vogeltjes-dans werd met verve gebracht. Het pretpark moest natuur lijk ook bezichtigd worden en voor we het ons realiseer den had bijna het gehele Heineken-team een rit in "De Achtbaan" ternauwer nood overleefd. Nog met de schrik in de benen vervolg den wij onze weg in het pretpark waarna een rit in "De Skylab" ons voorgoed genas van verdere deelname aan de attracties. Veel te snel natuurlijk stond de bus gereed om ons weer naar "huis" te brengen, 's Zon dags maakten wij een fikse 'sight-seeing" wandeling door Kopenhagen. Ver moeid maar voldaan ver trokken wij 's avonds naar Nederland met de belofte vooreen return in mei 1984 te Zoeterwoude." Van de heer J. Wessels ontvingen wij het volgende verslag over de badminton- ontmoeting tussen het team van Heineken Zoeterwoude en van de Deense brouwerij Carlsberg. "Nadat in november 1982 de eerste contacten met Carlsberg waren gelegd, ging op 8 april 1983 een Heineken team (4 dames en 6 heren) per trein op weg naar Kopenhagen. Op het perron in Kopenhagen werden wij 's avonds verwel komd door het Carlsberg team, dat uitgedost was met Carlsberg petjes en een reusachtig spandoek. Met de auto ging de reis verder naar het "Fritidcenter" van Carlsberg. Na een biertje gedronken te hebben kregen we een rondleiding door de immens grote brouwerij aldaar, waarna wij (wederom in het "Fritidcen ter") sm0rrebr0d vergezeld van de nodige Carlsberg biertjes kregen aangeboden. De volgende morgenna een goede nachtrust en een stevig ontbij tgingen we wat winkelen in het centrum van Kopenhagen. Om 14.00uur waren we in de sporthal van het "Fritidcenter" voor de grote wedstrijd. Dat Dene marken een badmintonland bij uitstek is, werd die middag nog eens duidelij k onderstreept. In totaal werden er 13 partijen gespeeld, waarvan Heineken er slechts 2 heeft gewonnen. Ook na de officiële wedstrijden werden er onderling nog enige partijen gespeeld, waarbij de gezelligheid voorop stond en de prestatie van minderbelangwas. Aan het eind van de middag betuigde de voorzitter van de Carls berg Badmintonvereniging Op 28 en 29 mei heeft reis vereniging Vers van 't Vat weer haar jaarlijkse busreis gehad. De rit voerde op de eerste dag van Rotterdam naar Heerenveenwaarbij onderweg het Dolfinarium werd bezocht. Op de tweede dag is men teruggereisd via Sneek, Hindeloopen en Akersloot. Uiteraard is de nodige aandacht besteed aan de stops onderweg om de inwendige mens te ver sterken. Ondanks de regen waren de leden weer zeer tevreden over de geslaagde busreis. Een korte zomer stop onderbreekt even de activiteiten van de reisver eniging. Volgende maand, op 2 september, zal vast ieder weer present zijn bij de feestavond.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 22