EI.B.C. Bunnik gewijzigd A. A.M. Pompen f575,- De heer W. Draaijer is met ingang van 1 mei afgetreden als lid van de Plaatselijke Ideeënbuscommissie Bunnik. De heer Draaijer is opgevolgd door de heer W.K. van Bezooijen. Het idee van de heer Van der Bijl (werkzaam bij de sto ringsdienst) heeft betrekking op het zacht waterver bruik van de nasproeipijpen van de wasmachines. Dit leidt tot een optimalisering van de waterhuishouding van de bottelarij. Den Bosch Het idee van de heer Pompen (werkzaam in de bottela rij behelst het bevestigen van een drietal blokjes aan de steuntjes van het magazijn van de interieur-inzetmachi- nes. Dit verbeterde de invoer van interieurs aanzienlijk en leverde derhalve een besparing op omdat minder interieurs defect raakten. Den Bosch N. Opstraat/A. Kick, bottelarijf 150,— J.vanVugt.bottelarijf 125,— F. Dupuis, intern transport f100- A. Schellekens, T.D. verpakkenstoringsgroep...i 100 A.A.A. van Dinther, a/gemeen verpakken f 75,- A.F. v.d. Loo, bottelarij f 75,- M.G. Kremers, bottelarijf 75- J. Speijdel, thans expeditie Bullewijk f 75- P. van Schijndel, T. D. verpakken onderhouds- groep f 50 ,- Bunnik B.L. Binnekampalgemene kantoorzaken f 75- Horecagebieden J.M.Kroets,C.T.D. Midden-Brabant f 50- Leeuwarden J. Mijnheerbottelarij f250- J. Mijnheer, bottelarij f100,- Zoeterwoude H.J.W. v.d. Bijl, storingsdienst f500,- J.E.H. van Duijn, energiedienst f210,- R.C. de Koning, salarisadministratie f200,- M. Haak/L. Verheijen, mechanische werkplaats f200,- W. Klok/G.Vlieland/ R. Zandbergen, brouwen f120,- P. de Groot, bottelarij flOO,— W.P. van Steijn/C.J. v.d. Kaay, storingsdienst f100,- G. Ammerlaan, bottelarij f 75,- S. Ahmed, bottelarij f 50- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Amsterdam J.H.C. Wolkers, bouwkundige dienst f25,- Den Bosch A. van Hoogwaarden, bottelarij f50,- W.vanLindt.algemeen verpakken f50,- L. Adriaanse, botte/ar// f 50,- E. Wakvoort.internedienst f50,- G. Hulsken, bottelarij f50,- G. v.d. Broek, bottelarij f50,- A. Snijders, bottelarij f50,- L. van Bijnen, ziederij f50,- W. Wagemans, bottelarij f50,- W. van Delft, T.D. verpakken onderhoudsgroepf50,- T. Kwaks/H. Spierings, T.D. verpakken storings dienst f50,- F. van Leur/J. van Berkel, bottelarij f50,- F. Uzeel/M. van Valkenburg, bottelarij f50,- F. Uzeel/M. van Valkenburg, bottelarij f50,- R. Bont/F. Henraat, bottelarijf50,- L. van Es/J. Leytens, bottelarij f50,- Bunnik C. Ruitenberg, verpakken f50,- D.J. Hartog,inkoop f50,- J.P. Donkervoort, intern transport f50,- A. Jansen, inkoopf25,- J. de Vries, thuisverbruik f25,- Horecagebieden J.M. van Liere, administratie/secr. West-Brabant/Zeelandf50,- Mw.S.P. Jamen-Happe\,expeditie Den Haag f50,- Bv.d. Meulen, expeditie Groningen/ Friesland/Drenthe f50,- H.J.Foppen,C.T.D. Noord-Holland f25,- Avan 't Hoff. verkoop Gelderland/Overijssel f25,- Leeuwarden S. Hempenius, bottelarij f50, Zoeterwoude A.H.Wentink, brouwen f50, Ph. Verhoeven, bottelarij f50,- R. Stoute, bottelarij f50, R. Rosvall, interne dienst f50 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 21