Er duikt nogal eens een misver stand op als er wordt gesproken over pils. Maar al te vaak denkt men: Pils is pils is pilsNiets is minderwaar. In de beschrijving van het brouwproces eerder in dit artikel heeft u al gelezen wat er bij het brouwen van bier komt kijken. Een van de belang rijkste redenen va n het succes van ons bier, is de constan hoge kwaliteit. Maar.hoe brouw je bier van een topkwaliteit als he niet altijd onder dezelfde omstan digheden wordt gemaakt? fl leder bier ie eieee receptuur He speciaal geselecteerde grondstoffen bij voor af beeld en het gebruik van de Heineken A-gist maken daar wezenlijk deel van uit. Amstel bier krijgt dezelfde zorg en aandacht van de brouwers, maar wordt gebrouwen volgens een geheel andere receptuur dan Heineken bier. Grondstof- fenverhouding en brouw- en vergistingsproces bijvoor beeld zien er anders uit dan bij het proces van Heineken bier. Ook voor het Ridder bier geldt dat een volstrekt eigen receptuur gebruikt wordt om te komen tot het Ridder Pils of Ridder Maltezer. Hei neken brengt kwaliteitspro- dukten op de Nederlandse markt en wil dat graag zo houden. Voor die kwaliteits bieren maken wij gebruik van de allerbeste grondstof fen die in een zorgvuldig gecontroleerd proces bijdra gen aan de constante kwali teit van het eindprodukt. Natuurlijk hebben de andere Nederlandse brou wers ook zo hun eigen "ge heimen" om tot hun speci fieke produkt te komen. En dan zijn er nog al die andere pilsmerken. Alle winkelmerken, B-merken enwatdiesmeerzei. Hoe zit het daarmee, zult u zich wel licht afvragen Eerst een feit: het Heineken concern brouwt, als het om pils gaat, in Nederland alleen maar Heineken, Amstel en Ridder bier. Geen eigen merken dus voor grote kruideniers (ook wel private labels genoemd) en geen B- en zeker geen C- merken. Waar komen al die andere merken dan van daan? Verenigde Bierbrouwerijen Breda-Rotterdam levert onder andere Skol, Oranje boom, Classe Royale, Kei ler, Brouwersbier, Vivopils, Emha, Waldhoorn, Karls- quell, Heraut- en Jeager- bier. Bavaria produceert onder andere Bavaria, Pittpils, Export pils, Poorter bier, Sparpils, Végé superpils en Golden M. Artois Nederland levert naast Stella Artois ook Hen gelo, Dommelsch, Brouw meester, Brau, Hertog Jan Pilsener en Tap-pils

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 18