B3? OS eü5« f>o o Een belangrijke hulpstof die medebepalend is voor de smaak van het pils, is gist. Simpel gezegd zorgt de gist ervoor dat suiker omgezet wordt in alcohol en koolzuur. Tijdens de vergisting produceert de gist, een microscopisch eencellig plantje, aroma- en smaakstoffen. Dat zijn o.a. de zogenoemde esters die van invloed zijn op de smaak van het bier. De Franse geleerde Pasteur ontdekte dat er een groot aantal gistsoorten en -variëteiten bestond. Hij wees erop dat het voor het maken van een constant produkt nodig is om met slechts één enkele gistvariëteit te werken. Dat wordt een reincultuur genoemd. Al in 1886 slaagde Heineken er in om een uitstekende reincultuur-gist te selecteren. Dat werd bereikt door Dr. Elion, een leerling van Pasteur, die hiervoor speciaal door de brouwerij was aangetrokken. Nog steeds wordt dezelfde gistvariëteit gebruikt als destijds door Dr. Elion werd geselecteerd. Beslag Het nu ontstane schroot wordt naar de beslagkuip gepompt, waar het wordt vermengd met warm brouw- water van circa 50°C en on- gemoute granen. Dit te za- men vormt het beslag. Een deel van dit beslag gaat naar de brouwketel om tot 100°C te worden verwarmd, waar na het wordt teruggestort in de beslagketel. Op die ma nier bereikt het beslag een temperatuur van circa 65°C. Door deze handeling nog eens te herhalen, loopt de temperatuur van het beslag op tot 75°C. Deze drie ver schillende temperatuur- hoogtes zijn nodig om alle enzymen optimaal aan het werk te zetten en de omzet ting van zetmeel in moutsui kers te bewerkstelligen Wort Wort is het moutextract da: overblijft als het warme be slag in de klaringskuip, met gebruikmaking van de blie zen, is gefilterd. Dit wort loopt door een pijpleiding naar de wortketel. Wat er in de klaringskuip achterblijft zijn de bliezen. Aangezien deze veel eiwitten bevatten worden zij als veevoeder verkocht onder de naan bostel. In de wortkete wordt het wort gekookt, zo dat de in het wort aanwezigt eiwitten uitvlokken. Dezi kunnen dan later worden verwijderd. Tevens word

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 16