omgezet in moutsuikers, die op hun beurt tijdens de ver gisting later weer worden omgezet in alcohol en kool zuur. Nu eerst even terug naar de kieming van de ger stekorrels. Deze wordt na ongeveer een week gestopt, als de enzymen voldoende geactiveerd zijn. Het ees ten, het blazen van hete lucht langs de gerstekorrels, heeft als functie het kiempje te doden en de gemoute gerst te drogen. De gekiem de en gedroogde gerst heet nu mout. Brouwen Voordat het feitelijke brouwproces kan beginnen, moet eerst de mout worden geplet of gemalen. In de schrootmolen wordt het mout geplet. Door de druk van de walsen barst het kaf en wordt het binnenste van de korrel naar buiten ge perst. Die geplette mout noemt men schroot. Door de mout niet te malen maar te pletten, blijft het kaf van de korrel zoveel mogelijk heel. Dit kaf, door de brouwmeester 'bliezen' ge noemd, dient dan later als natuurlijk filtermateriaal wanneer het brouwsel in de klaringskuip gefiltreerd wordt. Mouten Brouwgerst kan niet zomaar worden gebruikt. Eerst is een voorbehandeling nodig, die mouten wordt genoemd. Dit gebeurt in speciale mou terijen. Daarbij laat men de gerst eerst weken en vervol gens ontkiemen. In grote weekbakken nemen de ger stekorrels water op, waarna zij beginnen te ontkiemen. Hierdoor worden de enzy men in de korrels geacti veerd. Deze enzymen moe ten er namelijk voor zorgen dat het onoplosbare zetmeel en eiwit in de korrels wor den afgebroken tot beter op losbare zetmeel en eiwitten. Tijdens het brouwproces wordt het zetmeel verder Water is een van de belangrijkste grondstoffen voor bier. Om een goed pilsje te bereiden, is zacht water gewenst. Veelal wordt daartoe gebruik gemaakt van moderne onthardingsinstallaties. Het is op die manier mogelijk om op de verschillende brouwplaatsen over eenzelfde brouwwaterkwaliteit te beschikken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 15