Een zonnige zomer dag leent zich er bij uitstek voor om op een terrasje, op het balkon of in de tuin een lekker koel glas bier te nuttigenDe "koele blonde" is populair en niet alleen in de zomer. Pils is veruit de favoriete biersoort in ons land. Het is een sfeermaker, thuis en in het horeca bedrijf. Geen wonder dat er ook vaak over wordt gepraat, dat het het onderwerp is van vele gesprekken. Over bier schrijven wij in dit nummer in de speciale katern die deze en de 7 volgende pagina's beslaat. Want ondanks het feit dat honderden van onze medewer kers dagelij ks recht streeks met het brou wen van bier te maken hebbenvalt er voor velen nog veel te we ten over het belang- rijkste produkt van onze onderneming: BIER. MM: al eeuwenlang een natnurgraenkt Bier is een produkt dat kan bogen op een eeu wenlange geschiede nis. Van de Sumeriërs is bij voorbeeld bekend dat zij zo'n vierduizend jaar voor Christus al bier brouwden. Ook in de 13e en 14e eeuw was bier de meest genuttig de drank. Vaak was dat noodzaak. Het veelal door bacterieën verontreinigde drinkwater was namelijk niet te vertrouwen. Het op richten van vele kleine brou werijen was het gevolg. Het bier zag er toen evenwel an ders uit dan nu. Toch is één eigenschap van bier in al die jaren dezelfde gebleven: het wordt bereid uit natuurlijke grondstoffen en is en blijft daarmee een natuurpro- dukt. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 13