Kantoorhal opgesierd met brouwersattributen Limburgse gouverneur bezoekt "Elske" De medewerkers die afkom stig zijn uit de brouwerij in Rotterdam zullen waarschijnlijk de brouwke tel hebben herkend, ook al heeft de ketel ten opzichte van vroeger een enigszins anderuiterlijk gekregen. Niet alle kranen en leidingen zijn meer compleet en ook de kleur is gewijzigd. Was de ketel vroeger 'gebrui neerd' nu is het rood en geel koper blank geschuurd. Toch is het dezelfde ketel die vanaf 10 augustus 1932 tot 1974 in de Rotterdamse proefbrouwerij dienst heeft gedaan als beslagkuip, brouw-en wortketel. Elke dag werd hier om tien voor zes's ochtends 280 kilo mout ingestort. De ketel heeft een totaal-inhoud van 34,8 hectoliter en een brouwselinhoud van 24 hl Ter vergelijking: de nu gebruikte brouwketel in de proefbrouwerij heeft een totaal-inhoud van 46 hl en een uitslag wort van 31 hl Eveneens uit de museum verzameling afkomstig is de gistpeer. Daarin werd vroeger het gist bewaard alvorens het in de gistkuipen werd gestort. De fustenkar is een voorlo- Sinds eind mei is de hal van het kantoorgebouw te Zoeterwoude aangekleed met oaeen brouwketel een gistpeer, een bierslee en een fustenkar. Het plaatsen van deze attributen had wel enige voeten in de aardeOp de foto's ziet u de voorberei dingen voor de installatie ui ttl l!H»«!»mi ffi per van paard en wagen waarmee voor de Tweede Wereldoorlog bier werd afgeleverd. Oud brouwers gereedschap completeert (vooralsnog) de collectie brouwersattributen in de kantoorhal. Bij het betreden van de hal wordt het hier door elke bezoeker direct duidelijk dat het een brou werijvestiging betreft. De Commissaris van de Koningin in Limburg (in onze zuidelijkste provincie beter bekend als de Gouver neur van Limburg), dr. J. Kremers, heeft onlangs een bezoek gebracht aan Distil leerderij Jacques Hennekens te Beek. Tijdens zijn rondleiding door het bedrijf, werd de heer Kremers uitleg gegeven over het produktieproces van het bitter Els La Vera door de heer JGM Kerckhoffs, directeur van de distilleerderij. Op de foto ziet u hoe de heer Kremers (links) aandachtig naar de woorden van de heer Kerckhoffs luistert, wanneer deze iets vertelt over het afvullen van de flessen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 10