Uitleg door de rondleider over de dia, die een overzicht van de bottelarij toont Kleurige platen in de hal voor toeristen aan de Stad houderskade aangetast. Zo'n dertig foto's zullen de bezoeker in de toekomst een indruk geven van het proces tussen grondstof en consumptie thuis of in de horeca. Internationaal herkenbaar Zeven diaboxen met gepo- lyfineerde dia's zijn even eens in de hal van de brou werij aan de Stadhouders kade geplaatst. Met deze dia's is de hal, waarin dagelijks 170 (en 's zomers zelfs 340) buitenlandse toeristen even verblijven, voordat zij worden rondge leid in de Amsterdamse brouwerijgezelliger ge maakt. Er is gekozen voor een doorsnede van een brouwzaal, twee produktfo- to's, twee sfeerplaatjes uit een horecasituatie, een foto van bieraflevering in de V.S. (tussen wolkenkrab bers) en bieraflevering in Venetië. Ongetwijfeld zullen alle beelden zeer herkenbaar zijn voor de ruim 50.000 toeristen die jaarlijks deze hal binnenkomen. wordt het gehele proces, dat moeilijk vanaf de loopbrug waarneembaar is, duidelijk gemaakt door middel van de dia's. Tot slot zijn in het kelder dienstgebouw panelen aangebracht waarop sche matisch in beeld wordt gebracht wat er gebeurt vanaf de wortkoeling tot en met de kiezelgoerfilters. Ook bij het geven van deze uitleg wordt de rondleider geholpen door een geluids installatie. De vestigingen in Den Bosch en Amsterdam zullen te zijner tijd eveneens worden voorzien van soort gelijke audiovisuele hulp middelen. Ook op die vestigingen moet van afdeling tot afdeling worden bekeken met welke hulp middelen de rondleiding kan worden geoptimali seerd, eventueel afhankelijk van de ervaring die met de installaties in Zoeterwoude wordt opgedaan. Bierig Inmiddels heeft men in Amsterdam en Den Bosch wel al enige hulpmiddelen in gebruik genomen om warmer en 'bieriger' op de bezoekers over te komen. Daartoe is bijvoorbeeld de loopbrug tussen produktie en kantoor in Den Bosch aangekleed met negen diaboxen. In elke box is een sterk vergrote dia zichtbaar van een van onze produkten of een sfeerplaatje. Doordat de dia's gepolyfineerd (van een soort plastic bescherm- hoes voorzien) zijn, zijn zij zeer licht- en krasbestendig, terwijl het ontbreken van een glazen ruit voor de dia onnodige schitteringen voorkomt. Tevens zijn negen gepolyfineerde fotocollages in de maak voor de verlichte foto-vitri nes, die al jarenlang op 'Het Marktplein' in de produktie- afdeling hangen. Normale foto's worden namelijk na enige tijd door het vocht 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 9