UITLEG AAN BEZOEKERS DUIDELIJKER -DANK ZIJ MODERNE HULPMIDDELEN- Sinds enige weken is in de brouwerij te Zoeterwoude apparatuur in gebruik genomen, waarmee de rondleiders in staat zijn de bezoekers beter voor te lichten over het produktieproces. Een van de geluidsinstallaties in het brouwhuis te Zoeterwoude voorgelicht over hetgeen zij in de bottelarij te zien krijgen. Daartoe zijn, behalve geluidsinstallaties, tevens diakasten (te verge lijken met een televisie-toe- stel) geïnstalleerd. Aan de hand van een groot aantal dia's kan de bezoeker zien wat er gebeurt tussen het aanleveren van lege flessen aan de bottelarij en het stapelen van kratten met volle flessen. Stap voor stap Een gezelschap tijdens de rondleiding door het 'magazijn volgoed' Op elke afdeling, die tijdens de rondleiding wordt bezocht, is bekeken hoe deze kwali teitsverbetering van de excursie het best gereali seerd kon worden. Zo zijn er in het brouwhuis -voor het oog onopvallend- geluidsinstallaties geplaatst. Door gebruik te maken van een microfoon kan de rondleider zich beter ver staanbaar maken. Deze luidsprekers hebben overi gens een gericht geluid, zodat meerdere rondleiders tegelijkertijd in dezelfde ruimte kunnen spreken zonder elkaar te hinderen. Alvorens de bezoekers vervolgens de bottelarij bezichtigen, worden zij in het 'magazijn volgoed'

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 8