Blij met fris uit blik Met deze reclameslogan wordt de Nederlandse consument al enige jaren opgewekt om fris dranken uit blik te consumeren. Dat de ver- pakkingsvorm voor onze produkten door het publiek als prettig wordt ervaren, moge blijken uit het nog steeds stijgende aandeel dat de blikverpakking heeft in de totale omzet van onze frisdranken. Naast deze steeds stijgende omzet op de binnenlandse markt be staat er ook vanuit het buitenland een steeds toenemen de vraag naar onze produkten uit blik. Bij Vrumona had deze stormachtige ontwikkeling tot gevolg dat naast de bestaande 60 kraans blikvuller van het merk Holstein Kappert met een capaciteit van 600 blikjes a 33 cl per minuut een tweede nu 72 kraans blikvuller van het merk Geo. Meier wordt geplaatst met een capaciteit van 1000 blikjes a 33 cl per minuut. De afvulcapaciteit is wel afhankelijk van het feit of een produkt al dan niet gepasteuriseerd moet worden. Met de nieuwe vuiler is het mogelijk om diverse blik- formaten te vullen waarbij de inhoud kan vaneren van 25 tot 50 cl bij een blikdiameter van 66 mm. Inmiddels is men al ver gevorderd met de ombouwmogelijkhe- den waardoor men naast de bovengenoemde blikfor- maten ook blikken kan afvullen met een inhoud van 15 en 25 cl met een diameter van 53 mm. Door het kunnen aanbieden van een zo groot aantal mogelijkheden in de verpakkings-soorten kunnen wij aan de meeste verlangens van onze afnemers voldoen. Uiteraard was het nodig om naast de vullers ook de rest van de bliklijn aan te passen waarbij vooral het hy- drolische systeem danig moest worden bijgesteld. Zoals in het Heineken personeelsbulletin 03/83 werd aangekondigd heeft u in de periode van mei t/m sep tember bij uw personeelsafname frisdranken de keuze tussen flessen of blikken. Mocht uw keuze dan op de blikverpakking vallen bedenk dan.blijf blij met fris uit blik en doe het lege blikje in de afvalbak! kostenbeheersing. Investe ring en modernisering in de produktie komt ook het werkklimaat ten goede." "Ik heb ongelofelijk veel vertrouwen in dit bedrijf', zegt de heer Rottier aan het eind van het gesprek. "Tegen de Raad van Be stuur en de commissarissen heb ik dat ook gezegd en ik vind dat de mensen hier in Bunnik dat ook moeten weten. We hebben een geweldig potentieel; mensen met veel kennis en inzet, produkten van een hoge kwaliteit en een goede naam en een geweldige ondersteuning vanuit het Heineken concern. Ik heb vertrouwen in de toe komst." de efficiency verbeteren. Het zijn dus niet alleen maar nare dingen voor de mensen die voortvloeien uit

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 6