G.A.M. Doms: Zorgt voor een prima biertje v I r.vt W:A:.y In verband met het beëindigen van de activiteiten van C.V. Bierwacht per 1 januari van dit jaar, is medio vorig jaar de Horeca Tap Service in het leven geroepen. De heer G.A.M. Doms is een van de zeven medewer kers die deel uitmaken van het Horeca Tap Service-team in het horecagebied Limburg. Voordat hij in augustus 1982 bij de H.T.S. kwam, was hij vijftien jaar werkzaam bij de expeditie van drankenhandel Maas Jeker B.V. in Nuth. Het was dan ook wel even wen nen. Kinderziektes "Wij hebben drie dagen een curcus in Zoeterwoude gevolgd en één dag in de Hooge Vuursch ter voorbereiding op deze voor ons nieuwe werkzaamhe den. Maar dat ging allemaal wel erg snel, een beetje te snel. Nog steeds, en dat zal wel tot het einde van dit jaar du ren, hebben wij een halve dag in de week les. Daarbij zijn alle Limburgse H.T.S.'ers aanwezig. Naast de instruc ties die wij onder meer krijgen over biertapinstallaties en omgaan met de afnemers, kunnen wij dan ook met el kaar de problemen bespreken. Nu gaat het wel, maar in het begin viel het me enigszins tegen. Dat komt natuurlijk ook omdat je in het begin toch last hebt van 'kinderziektes'. Dat is logisch. Maar over een paar maanden loopt het vast gesmeerd." Anders Nog steeds vind de heer Doms de over schakeling van de expeditie naar de H.T.S. erg groot. "Het is zo anders. Bij de expeditie werkte je van acht tot vijf. Dan was je klaar. Nu moet je thuis je dagrapporten nog opmaken, je geld tellen, je lesboekje doorlezen. Boven dien zit je het grootste deel van de dag binnen in een horecazaak. En je werkt in feite de hele dag alleen. Je hebt natuurlijk wel contact met de horeca- exploitanten, met de een wat meer dan met de ander, maar met hen pi;aat je toch niet zoals je dat met collega's doet. In het begin dacht ik dan ook vaak 'waar ben ik aan begonnen?'. Maar nu vind ik het helemaal niet ver velend om dit werk nog een groot aan tal jaren te doen." Dubbel werk door drie kranen Het rayon van de heer Doms beslaat het zuidelijkste deel van de provincie Limburg. "Daar ben ik wel blij mee, want het is een heel mooi gebied. Aan vankelijk begon ik in midden-Lim burg, waarna ik naar het zuiden ging. Dat komt voor mij mooi uit omdat ik in Maastricht woon. Na vijf minuten ben ik 'op mijn werk'." De meeste klanten van de heer Doms zijn in Maastricht en omgeving gevestigd. "Eerst had ik Val kenburg erbijmaar die plaats is toen door een ander overgenomen omdat ik alle Ridder cafés erbij kreeg. In totaal heb ik zo'n 220 klanten. Elke vier we ken worden zij bezocht. Het lag in de bedoeling dat wij twaalf klanten per dag zouden kunnen bezoeken, maar gemiddeld halen wij er niet meer dan acht of negen. Als wij volgens het boekje werken, dat wij hebben gekre gen, zijn wij ongeveer een half uur be zig per installatie." Wanneer de heer Doms 'klant' zegt bedoelt hij eigenlijk 'tapinstallatie'. Een afnemer heeft na melijk vaak meer dan één tapinstalla tie. Iets dat bovendien veel voorkomt in onze zuidelijkste provincie, is een drie-kraans tapinstallatie. "50% van de tapinstallaties uit mijn gebied zijn drie- kraans. Het veroorzaakt voor ons meer werk, omdat je altijd twee kra nen met elkaar moet verbinden om een circuit te krijgen. Het is dus eigenlijk dubbel werk." 30 Preventie is belangrijk De belangrijkste taak van de Horeca Tap Service is het reinigen van de bier en frisdrankeninstallaties en het ver richten van preventief onderhoud. "Hoe de H.T.S. door de horeca wordt ontvangenhangt sterk af van het voor malig functioneren van de Bierwacht. Maar in mijn gebied waren de reacties zeer positief. Een horeca-ondernemer ziet er ook duidelijk het belang van in. Hij verdient er tenslote zijn boterham mee. Volgens mij is het voor de bier drinker prettig te merken dat er door de brouwerij zoveel aandacht aan wordt geschonken dat de kwalitit van het getapte bier goed is. De eigenaar van een horecazaak is er ook bij ge baat. Anders blijven zijn klanten mis schien weg en daar is hij ook niet mee geholpen." Positief Positieve reactie krijgt de heer Doms ook als hij zijn werkzaamheden ver richt in een zaak die toevallig voor het publiek open is. "In principe doen wij dat niet, maar het kan wel eens niet an ders. Je kunt dan merken dat de gasten onze zorg voor de kwaliteit op prijs stellen. Het is leuk te weten, dat je werk wordt gewaardeerd." Wie nu denkt dat de heer Doms zelf ook de hele dag keurt of zijn biertjes goed smaken, komt bedrogen uit. "Ik heb nog nooit zoveel koffie gedronken als nu", zegt hij lachend. "Want dat krijg je bij iedereen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 30