i r.v t ,v u J L.1-+» r HUWELIJK Horecagebieden Mw. J.D. Logman (distributie en technische diensten, Amsterdam! Utrecht) met H.A.M. Dankers G.W. Blok (administratie, Overijssel! Gelderland) met mw. M. Gehner J. van Gorsselen (expeditie, Den Haag met mw. J. v.d. Zwan Leeuwarden J. van Asperen sr. (verpakken) met mw. R. Schiphof GEBOORTE Amsterdam Mounir, z.v. L.H.A. Charif Jebari (bottelarij algemeen) Selcuk, z.v. A. Ersoy (bottelarij alge meen) Marjolein en Annemieke, ds.v. H.J. Vaneveld (kwaliteitsdienst) Jet D., d.v. L.J. Steverink (manage ment development) Renske J, d.v. J.C. v.d. Merbel (fi nanciën algemeen) Den Bosch Ilco, z.v. mw. J.H. Toelen-Stupers (interne dienst) Mark, z.v. J.H.J. v.d. Leest (bottela rij) Jesper, z.v. H.P. Kappen (mechani sche werkplaats Dusty, z.v. M.M. Ruijs (gistkelder) Tommy, z.v. L.C. Schoenmakers (leg- kelder) Martijn, z.v. m.w. C.J. Knuiman-de Boer plaatselijke administratie) Bunnik Mariska, d.v. G.J. Scholten (H.I.R.) Jordy A., z.v. L.W. Weyhenke (sto ringsdienst) Mounir, z.v. M. Hammani (verpak ken) Abdelhakim, z.v. M. EL Azzouzi (verpakken) Roy S., z.v. S. Karso (intern trans port) Zoeterwoude Sanne, d.v. J.M. Blijham (procestech nologie) Martine, d.v. mw. C.B.E. Ooij endij k-Fuchs telefooncentrale) Susanne D., d.v. J.J. van Kleef (alge mene kantoorzaken) Midas J., z.v. M.L.J. Kroon (physieke distributie) Leon P., z.v. Q.A.D. Emmen (ver koop binnendienst horeca) Jasper E.R., z.v. R.H. Meijer (interne accountantsdienst) Evelyn L., d.v. A. van Duyn (bottela rij) Marco, z.v. R. de Weger (storings dienst) Adjai A., z.v. H.S. Sewnundun (bot telarij) GESLAAGD Amsterdam J.E.S. v.d. Meer (pensioenfonds) voor Schriftelijk Rapporteren NCATB. G. van Kooten (meet- en regeltechniek) en G. Burgers (elektrotechnische werkplaats) voor Leergang Microcom puters, U.C., interfacing en servicing. J. Slenders en M. Kaan (beiden: brouwen) voor het theoretisch gedeel te VAPRO-A. E. Terol (brouwen) voor het theore tisch deel VAPRO-B. R. Laarman (expeditie Bullewijk) voor Testimonium expeditie en transport binnenland. Den Bosch H.H. Smit (technische dienst brouwen en energie) voor Verklaring Toegepas te Analoge en Thyristortechniek. D J. Krijgsman (legkelder) voor Training in Leidinggeven. M.F. van Venrooy (mechanische werkplaats) voor Koeltechniek A. Voor de cursus Samenwerken met de computer (H.A.G. en P.B.N.A.): P.A. v.d. Akker (brouwen), L.J.A.F. Hopstaken (verpakken), B.J.'v.d. Aa en C.W. Schuurmans (kwaliteits dienst), L.M.C. van Drunen, mw. M. Pijnenburg-Timmers, H.J.A.M. Vorstenbosch en mw. A.A.E. van Aalst-Willems (bedrijfsbureau), M.I.M. Keizer, C.M.H.J. Maas en J.F. Marechal (centraal magazijn)A. Menses, A.G.W.J. Snepvangers en A.F. Veenstra (intern transport), J.B.M. Lambooy en M.L.A. Laros (interne dienst). Bunnik W.J. van Vliet (storingsdienst) voor het diploma Meet- en regeltechniek Instrumentatie. Horecagebieden A.P. Agterberg (administratie, Am sterdam/Utrecht) voor Marketing Praktijk. W.J. Teeuwen (Horeca Tap Service, Amsterdam!Utrecht), G.D. Post en C. Sonnema (expeditie, Noord-Holland) voor het Chauffeursdiploma CCV-B. P.A. Boesten (expeditie, Limburg) voor Vakbekwaamheid voor het café bedrijf. Zoetermeer O. Chr. Goossens en C. Leijerweerd (Wijnhandel Reuchlin) voor SVH Wijncertificaat. E. Ooyman (verkoop organisatie slijters) voor Vakbekwaamheidsproef voor Slijterbedrijf. Zoeterwoude J.F.P. Meeuwissen (centraal betalings verkeer) voor Praktijkdiploma Boek houden. S.V. v.d. Braak (H.A.G.) voorT.2 Cobol. C.A.M. Eijkens (verkoop speciale markten) voor Vakbekwaamheid voor het cafébedrijf en Marketing diploma A. M.L. van Elleswijk jr. (winkelverte genwoordiger thuisverbruik bier) voor 26 het diploma Marketing Praktijk. M.L.J. Kroon (physieke distributie) voor diploma Hoger Technisch On derwijs, cursus Bedrijfskunde. E.P. Oosterbaan (storingsdienst) voor de cursus NH3-koeling. E.H. Smit, L. v.d. Tas, R.A.F. Velberg en J.C. Verbeek (allen: storingsdienst) voor Leergang Indu striële Elektronica. ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam Mw. T.L. Edens-van Dorssen (regi onale coördinatie Europa) Bunnik J.A.A.M. Pernot (marketing) K. Mussche (verkoop thuisverbruik fris) Mw.Th.G.M. Scholman-van Fulpen (EE! plaatselijke administratie) Horecagebieden Mw. G.P.F. Baay-van Pelt (admini stratie, Rotterdam) Mw. L.C.M. Quak-Verbrugge (admi nistratie, Rotterdam) P. van Noort (magazijn, Rotterdam) W. v.d. Zee (expeditie, Rotterdam) H. Kievit (expeditie, Rotterdam) C. Bijl (expeditie, Rotterdam) P.J. Kruik (magazijn, Rotterdam) Zoeterwoude Mw. A.E. Stassen (centrale inkoop) A.J. Dionisio (bottelarij) BUITENLAND Murphy Brewery Ireland Ltd. CORK Op 9 mei 1983 is de heer G.J. van Soest vertrokken naar Cork. Zijn functie aldaar wordt General Mana ger. A.Ti. Dreher S.p.A. ITALIË De heer en mevrouw J. W. Timmer zijn op 21 april vertrokken naar Popoli. De heer Timmer vervult daar de functie van Installation Manager. De familie L.A.Ch. Rottier is definitief teruggekeerd uit Milaan. Per 2 mei is de heer Rottier werkzaam in Bunnik als Algemeen Directeur. A.B. Warby Bryggerier ZWEDEN De heer Ph. Nagelhout is tijdelijk naar Stockholm vertrokken op 16 mei. Hij is aangesteld als Production Manager Assistant. Sierra Leone Brewery Ltd. FREETOWN De familie J. H. van Mameren is uit Freetown vertrokken voor verlof, dat van 13 mei t/m 14 juli zal duren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 26