AMSTEL WIELERPLOEG TWIIMTIG JAAR STERK "Een van de meest tot de verbeelding sprekende amateur-wielerploegen" schrijft het wielersportblad Wielerrevue. Het doelt daarmee op de Amstel equipe die dit jaar voor het twintigste jaar in successie op de weg verschijnt. Joop Zoetemelk in het midden van de ploeg voor een Franse etappewedstrijd (circuit des Mines) In de wereld van de sportsponsoring gebeurt het niet vaak dat een spon sor zo lang trouw blijft aan een club of evenement. En ook in de wiel rennerij zi'n er tal van voorbeelden waarbij de sponsoring slechts een kort leven beschoren is. Tussen de "een dagsvliegen" toont Amstel zich een be trouwbare en consequente partner die onder andere daarom tot de verbeel ding van menig wielerenthousiast spreekt. Een andere reden voor de populairiteit is de reeks successen die door de jaren heen is geboekt maar daarover straks meer. Eminent Amstel's activiteiten in de wielersport beginnen in het seizoen 1962/63. Her man Krott, toen al jaren actief in de wielersport, komt in contact met de Amstel Brouwerij en er wordt gestart met een profploeg waarvan onder an dere Peter Post, de huidige succesvolle ploegleider van Raleigh, deel uit maakt. Krott en de brouwerij treffen het: direct in dat eerste jaar wordt Pe ter Post kampioen van Nederland op de weg in Zandvoort. Het prof-avon tuur duurde maar één jaar: Krott zag meer in een amateurploeg en wist daar de toenmalige Amstel reclame-chef van te overtuigen. Voor die tijd was dat een logische conclusie want de prof- Herman Krott, 20 jaar ploegleider van de Amstel wielerploeg ploegen waren anders georganiseerd dan vandaag de dag: de Nederlandse renners hadden bijna allemaal een soort dubbelcontract. In Nederland reed men voor Amstel, in het buiten land voor een andere sponsor. In 1964 werd de eerste amateurploeg van Amstel gepresenteerd. Daarin kwamen de namen voor van (schaat ser) Rudi Liebrechts en Cor Schuuring die in dat jaar Olympia's Ronde van Nederland, de ook nu nog, belang rijkste amateurwedstrijd in Nederland won. Twintig jaar later zijn alle gezichten in de ploeg veranderd behalve één: dat van Herman Krott. Twintig jaar is hij nu ploegleider van de rood-witte briga de en in die periode is hij een eminente persoonlijkheid in de wielersport ge worden. Kweekvijver Van meet af aan bleek Krott een fijne neus voor talent te hebben. De Amstel ploeg werd een kweekvijver voor toe komstige beroepsrenners. En nog steeds begint de carièrre van veel suc cesvolle beroepsrenners in de Amstel ploeg. Want daarin hebben Krott en de Amstel Brouwerij elkaar öök gevon den: het opleiden van jong talent. De slogan die nu in advertenties wordt ge bruikt "Amstel draagt de wielersport een warm hart toe" geeft dat aan. Voorbeelden zijn er genoeg van top- coureurs die ooit de Amstel trui droe gen: Fedor den Hertog, in zijn tijd een zó sterk coureur dat hij Fedor de Verschrikkelijke werd genoemd, Joop Zoetemelk, die in zijn begintijd Her man Krott tijdens de Ronde van Tur kije de kreet ontlokte: "verrek, hij kan nog klimmen ook", Gerrie Knete- mann, Leo van Vliet, Frits Pirard, Jos Lammertink en recenter: Ad Wijnands en Jacques Hanegraaf. Maar er zijn er ook geweest die de stap naar de beroepsrenners niet hebben gemaakt; Arie Hassink bijvoorbeeld de "kapitein" van de huidige ploeg en dit jaar aan zijn 15e seizoen bij Amstel bezig. Hij won twee maal Olympia's Ronde en is nog steeds een van Neder- land's sterkste amateurrenners. Gerrie Knetemann aan de start voor een tijdrit Continuïteit "Het is ons niet te doen geweest om in cidentele hoogtepunten. Korte, hevige successen, stuntwerk, het zijn zaken die niet thuishoren in onze opvattingen over sportbegeleiding". Dat zei het hoofd Public Relations Nederland R.G.H. Elfrink in zijn speech tijdens de presentatie van de Amstel ploeg 1983. Ook vanuit de marketing-optiek speelt het begrip continuïteit een be langrijke rol. Verantwoordelijke pro duct-manager T.R. Swart: "Met de Amstel ploeg willen we zaken als naamsbekendheid, alomaanwezig- heid, symphatie voor het merk en ima go-ondersteuning bewerkstelligen. Amstel Bier is een produkt met een brede spreiding en dan zoek je aanslui ting met een sport die een brede pu blieksgroep trekt. Dat is duidelijk het geval in de wielersport. Verder is de wielersport een sport met traditie en dat past goed bij het traditionele pro dukt dat Amstel Bier is." Ooit begonnen onder het motto: "We zullen het eens een jaartje proberen" heeft de Amstel wielerploeg de twintig jaar volgemaakt. Wie weet wat voor een "gouden" toekomst nog in het ver schiet ligt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 24