Sportieve EZ.-strijd Vrumona Tennis Vereniging Hoppe trofee niet naar gelijknamig team De gelegenheidsteams van stafdienst (in het witte tenue) en operationele dienst Personeelszaken Z/Wou. Staand v.l.n. C. Mensing, E. Steltenpöhl, H. OlthoffD. van der Bijl, W. Caldenhove, R. Corbeau, J. Sparreboom, Th. Huizenga, Huizenga jr., het arbitrale trio L. Kregel, W. Dierijck en H. Klein, W. Groeneveld, R. Mak, R. Hinze en mw. L. Trouerbach. Zittend v.l.n.r. H. Jansen, A. van Delft, B. Hirdes, C. Vis, P. van Baarle, H. Schiphorst, H. de Geus, W. Hosang en W. Buising. Over de recente uitbreiding van het Vrumona terrein en de bestemming daarvan werd reeds in diverse artikelen aandacht besteed. Toch is er nog iets waarover wij u tot nu toe niet infor meerden. Degenen onder u die de foto, zoals geplaatst op pagina 4 in dit nummer nauwkeurig hebben beke ken, is wellicht aan de linkerzijde een apart staand huisje en een terrein met strakke lijnen opgevallen. De personeelsvereniging van de vorige eigenaar beschikte nl. over een eigen tennisbaan compleet met kleedruimten en kantine. Direct na de overname door Vrumona gingen er stemmen op om deze tennisbaan voor de perso neelsvereniging van Vrumo na te behouden. Een wer vingsactie onder de mede werkers van Vrumona leverde voldoende aanmel dingen op om met een eigen tennisvereniging te starten. De officiële oprichting hiervan vond op 1 april plaats. Er is echter nog plaats voor een aantal leden. Medewerk(st)ers van andere vestigingen en hun gezinsleden die in de omge ving van Bunnik wonen en graag een balletje willen slaan, kunnen informatie in winnen bij de secretaresse van de Vrumona Tennis Vereniging: mw. Y. Edelman (tel. 03405 - 68215). resultaat wees uit dat het team Croon voor de tweede achtereenvolgende maal als winnaar uit de bus kwam. Helaas eindigden het Hoppe- en Paradisiteam niet hoger dan respectieve lijk de 4e en 6e plaats. De 2e plaats op de eindlijst werd ingenomen door het Politie-team te Zoetermeer. Deleave en de Brandweer Zoetermeer bezetten resp. de 3e en de 5e plaats. Al met al kenmerkte het toernooi zich door een sportieve strijd in een heel goede sfeer, mede dank zij de medewerking van de directie en personeelsver eniging van de G.W.N. Uit handen van de voorzitter van de personeelsvereniging G.W.N.de heerW. Schout, mocht de aanvoer der van het Croon-team de Hoppe Wissseltrofee in ontvangst nemen. Uiteraard werd deze avond met een gezellig samenzijn besloten. De in verband met druk Op vrijdagavond 29 april stonden zes zaalvoetbal teams in de Olympus Sporthal te Zoetermeer aangetreden om op sportie ve wijze te strijden om de Hoppe Wisseltrofee. Het verloop van de wedstrijden deed de spanning stijgen, maar het uiteindelijke bezette agenda's van de acteurs en door tussenkomst van de regengod Pluvius al enige malen uitgestelde voetbalwedstrijd tussen de operationele dienst en de stafdienst Personeelszaken Zoeterwoude, vond uit eindelijk toch plaats op vrijdag 6 mei jl. In een sportieve en gezellige wedstrijd leek het er aan vankelijk op dat de staf dienst als overwinnaar uit de strijd zou komen. De operationele dienst kwam echter steeds goed terug. Beide teams toonden een overmaat aan techniek en lichaamsgewicht, maar de stand bleef keurig in even wicht: 4-4. Voor de statistici zij vermeld dat de topscorers Van der Bijl en Hinze (beiden driemaal) waren, terwijl de prijs voor de strijdlustigste speler voor Buising was. In het najaar zal nog een revanchewed strijd worden georganiseerd om te bepalen wie dan in het bezit komt van de Siertsema Challenge Cup. WÊÊKÊÊKÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊKI^^ÊÊÊÊÊi Verbeten gezichten in de strijd om de bal 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 23