Geslaagde toertocht van E.T.T. Sombere toekomst voor H.B.M. Amsterdamse hengelaars hebben altijd beet een blinde vervoerden. De deelnemers kwamen uit alle windstreken zoals 13 leden van 'Alweerweg' van onze Bossche vestiging. De toertocht van 150 km ging via Klarenbeek Hoenderloo, Hoog-Soeren, Uddel, Staveren, Vierhou ten, Nunspeet, 't Harde, Epe, Gortel, De Vecht terug naar Twello. De 80 km-tocht liep hiermee parallel, waarbij echter een aantal van de genoemde plaatsen niet werd aange daan. De verenigingsprijs voor de grootste groep is gewonnen door toerclub 'De Adelaar' uit Apeldoorn met 33 deelnemers. De organiserende vereniging kan terugkijken op een zeer geslaagde dag, hetgeen ook bleek uit de reacties van vele deelnemers die de bestuursleden persoonlijk kwamen bedanken voor de mooie en veilige routes. De groep 'Alweerweg' uit Den Bosch nog fit voor de start. Geheel links H. Ketting, tweede van rechts P.G.M. Horstink (respectievelijk voorzitter en secretaris van de Eerste Twellose Toer club). Enkele dagen voor het verrijden van de Mid-Velu- wetocht (iedereen is weer van harte welkom) op 2 juli a.s. even een terugblik op de eerste tocht van de Eerste Twellose Toerclub. Deze Veluwe-Heuvelen- tocht werd op 23 april onder grote belangstelling verreden. 555 personen namen aan deze vrije toertocht, die drie afstanden had, deel. Onder hen waren er twee die op een tandem De voetbalvereniging H.B.M. uit Amsterdam hoopt in 1984 zijn 65-jarig bestaan te vieren. Aan de horizon verschijnen echter donkere wolken. Door een aantal oorzaken loopt het ledenbestand snel terug. Dit heeft tot gevolg gehad dat de vereniging is gedegra deerd uit de hoofdklasse A.V.B. zaterdag amateurs naar de le klasse van de zaterdag-afdeling. Uit de mond van voorzitter Stan Kok klinkt weemoed wanneer hij terugdenkt aan de afgelopen jaren. Hij zou dan ook graag zien dat zijn beide elftallen, het tweede speelt reserve 4e klas A.V.B.met wat ervaren spelers uitgebreid worden. Het zou toch werkelijk jammer zijn als zo'n gere nommeerde vereniging als H.B.M. voorgoed uit de hoogste afdeling zou ver dwijnen. Indien u of gezinsleden van u belangstelling heeft om bij H.B.M. te spelen, dan kan contact worden opge nomen met de heren S. Kok (tel. 020-702396), B. Koopman (tel. 020-702377) of H.Udo (tel. 020-964884). Het nieuwe visseizoen is onlangs weer begonnen. Een van de verenigingen die met goede vismoed van start zijn gegaan, is de visclub van de brouwerij in Amsterdam: H.A.B. H.A.B., ofwel Hengelaars Altijd Beet, heeft inmiddels twee witvis-dagen achter de rug. Maar er staan meer activiteiten op het program ma. Zo wordt er op 10 september, 1 en 15 oktober en 12 november op baars gevist. De visclub organi seert voor dit jaar ook twee zeevistrips en wel op 24 september en 29 oktober. Het baarsvissen vindt plaats in de open wateren rondom Amsterdam, het zeevissen -vanuit Den Oever- op de Waddenzee. Vooral voor dit laatste bestaat een groeiende belangstelling, wat voortkomt uit de gezellige wijze waarop dit wordt georganiseerd. Verder worden er op geregelde tijden lezing- en/ of filmavonden gehouden om de onderlinge contacten op een andere wijze te verstevigen en ervaringen te bepraten. Hier zijn uiter aard ook vaak oud-mede- werkers aanwezig, die dan hun oude vissersverhalen kwijt kunnen. Indien u (of uw gezinsleden) deze visfestiviteiten wilt meemaken, kunt u zich opgeven bij de heren J. Lindhout (tel. 020-702349), J. Boskma (tel. 020-702363) of W. Meyer (tel. 020- 702362). Zij zullen u graag meer vertellen over de activiteiten van de visclub.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 22