Het is zaak zowel de lagerperiode als de temperatuur zorgvuldig te bewa ken. Te snelle of te langdurige verhit ting geeft aan Madeira een branderige smaak. Te lange lagering veroorzaakt verlies aan zuren. Een goede Madeira moet evenwichtig zijn in restzoet, zu ren en alcohol. Mindere soorten met als doel tegen la ge prijs in de handel te worden ge bracht, worden gedurende een korte periode op een temperatuur van boven de 100 °C bewaard; als het ware ge kookt, een methode die we ook in an dere warme landen kennen: vin cotto. In deze Madeira's is de suiker gekara- melliseerd en lijkt niet meer op de ede le soorten waaraan Madeira eertijds zijn grote reputatie dankte. Wijnen uit Portugal Port en Madeira behoren tot de cate gorie versterkte wijnen, d.w.z. wijnen waarvan het alcoholpercentage door toevoeging van gedistilleerde wijn is opgevoerd. Voorbeelden zijn Sherry, Marsala, Pineau de Charente, Ver mouth e.d. Er komt uit Portugal een aantal wijnen waarvan het alcoholgehalte door de hoeveelheid suiker in de druiven werd bepaald. Natuurlijke wijnen waaraan door de mens niets werd toegevoegd. In sommige gevallen heeft de wijnbouw wel voorwaarden geschapen waarmee het karakter van de betref fende wijn wordt bepaald. Vinho Verde De aanplant en groei voor een Vinho Verde is bijvoorbeeld totaal afwijkend van de wijze waaraan we voor andere wijnen gewend zijn geraakt. In het noordwesten van Portugal bo ven de stad Porto, het gebied Minho, vinden we de oorsprong van de Portu gese natie rond de stad Braga. De wijnstok groeit hier nog in zijn meest weelderige vorm, niet terugge snoeid, niet aangebonden, zomaar uit bundig in de bomen, zoals het sinds mensenheugenis altijd is geweest. Tot wel elf meter hoog klimmen de ranken in de populieren. Wel vreemd om hier in oogsttijd de plukkers met ladders in de bomen te zien klimmen, terwijl in diezelfde tijd elders mensen gebukt staan over door snoei- en bindwijze laaggehouden struiken om de druive- oogst binnen te halen. Feitelijk groeien de druivetrossen in de schaduw van het gebladerte. In streken waar zonnelicht en -warmte schaarser zijn, zal men juist omgekeerd trachten de druiven optimaal aan deze voor sui kervorming en rijpheid van vruchten onontbeerlijke omstandigheden bloot te stellen. Resultaat is een laaggradige wijn met een vrij hoog zuurgehalte waarin het prikkeltje als gevolg van de appel- melkzure vergisting bewaard is geble ven. Een frisse, aromatische wijn die jong gedronken moet worden. Wijn uit het groene land Groen is de omgeving waaruit deze wijn komt. Voor Nederlanders nauwe lijks vermeldenswaardig, verwend als zij zijn met de weldadige werking van groen op de gehele mens. In het warme zuiden, waar men minder bedeeld is, worden rijkelijk groengeschakeerde oorden in paradijselijke bewoordingen beschreven. Men heeft dan ook wel eens verondersteld, dat de naam Vin ho Verde zou zijn ontstaan als wijn uit het groene land. De kleur van deze wijnen heeft in geen geval betrekking op de naam. Er wordt veel meer rode dan witte Vinho Verde geproduceerd. Al zij hierbij opge merkt, dat de witte Vinho Verde groenachtig van tint is. De rode Vinho Verde is vanwege zijn hoge zuurgehal te ongeschikt voor de consument in Nederland. In Portugal zelf en in Bra zilië wordt deze dorstlesser echter zeer gewaardeerd. Dat laatste is ook de werkelijke aanlei ding waarom de bewoners van Minho deze speelse, verwachting wekkende naam aan hun wijn gaven. Groen in de betekenis van jong - nieuw. Denken wij er zelf nog wel eens over na, dat we jonge verse haring 'groen' noemen? De laatste tijd is er steeds meer vraag naar lichte, laaggradige wijnen. In Amerika zijn de light wines een-ware rage. Wijnen die je zo maar op welk moment van de dag ook drinkt, ge woon omdat je dorst hebt. Een bijkomstig voordeel is dan nog dat je, mèt het noodzakelijke op peil houden van het vochtgehalte in je lichaam ook de zo gewenste zuren opneemt, terwijl het lage alcoholgehalte niet (letterlijk) het evenwicht verstoort. (wordt vervolgd)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 21