Waaraan denk je het eerst wanneer de naam Madeira voor de geest komt: aan het toe ristische eiland ten westen van de Marokkaanse kust of aan het nostalgische glaasje wijn, dat een sfeer oproept van heimelijke wellust uit een rijk verleden in het rijk van de rijken. Deel 3 Door J. Zellenrath PORTUGAL Er is verwantschap tussen de wijn en het suikerriet. Aan de voor Madeira bestemde wijn wordt namelijk in etap pes het gedistilleerde sap van suikerriet toegevoegd - eigenlijk dus wat wij in het algemeen betitelen als Rhum. Let er wel op, dat aan sherry en port gedis tilleerde wijn wordt toegevoegd. Net als sherry wordt Madeira soms in Sole- ra-systeem gemaakt wat in dat geval op het etiket kan worden vermeld. Echter is het niet meer toegestaan de wijn uit de oudste criadera als jaartal op te ge ven zoals in de vorige eeuw wel gebeur de. Daarbij kon de indruk worden ge wekt dat men een Madeira van meer dan 100 jaar oud onder de kurk had, terwijl in feite het overblijvende spoor tje uit de eerste vaten in de Solera die leeftijd kon hebben. Evenwichtig Madeira-wijn - en dat proeft men ook - is een produkt van verhitting. De gere de wijn wordt lange tijd (drie tot zes maanden) in warme ruimten opgesla gen, estufasof estufadesgenaamd. Zo wel zonnehitte als kunstmatige verwar ming zorgen voor een temperatuur rond de 50°C. Romantisch is deze kleine archipel. De bergen liggen glooiend uitge zaaid als getuigen van vulkanische oorsprong. Het paradijselijke klimaat zorgde voor weelderige plantengroei. De mens voelt zich hier beschut en be schermd tegen alles wat hem zou kun nen schaden. Hier woonde George Sand lange tijd en schreef in lyrische termen over dit eigen wereldje. Gunstig klimaat Suikerriet en bananenteelt zijn de be langrijkste culturen. Maar wijn is van oudsher het belangrijkste landbouw- produkt. Madeira betekent hout en het schijnt dat hout een belangrijke grondstof vormde voor de vruchtbare laag waarin de wijnstokken zijn geplant op een vulkanische bodem. Het voor plantengroei gunstige klimaat zorgde voor een nieuwe vegetatie wanneer bossen waren platgebrand. Veelal wa ren elders woestijnen de trieste gevol gen van dergelijke rampen. Madeira behoorde sinds 1419 aan Por tugal en om die reden wordt Madeira- wijn altijd in samenhang met andere Portugese wijnen genoemd. Vier druiverassen Sinds een aantal jaren is het eiland autonoom en economisch steeds min der afhankelijk van het verre Portugal. De wijnstok groeit hier in prieelbouw - over latwerk op hoge staken. Daaron der in de schaduw kan men de hevige hitte 's zomers ontwijken. Tijdens de pluk knippen de oogsters de druive- trossen boven hun hoofd. Onder deze beschutting worden ook wel andere ge wassen aangeplant. Madeira-wijn, ook wel Madeira, wordt onderscheiden naar vier druiverassen. Voor de zoete wijnen Malvasia en Boal of Bual naast Verdelho en Sercial voor de minder zoete tot droge variëteiten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 20