Mutatie Ideeënbuscommissie Horeca F. de Boer f 625,- A. Kleyn f 525,- W. Romein f 525- Bunnik De heer De Boer, werkzaam bij de kwaliteitsdienst, ontving deze beloning voor zijn idee dat de verbetering betreft van de methode om de tapmaat te bepalen van de potten B3 vruchtesap. Hierdoor wordt zowel een tijdsbesparing als een besparing op verpakte B3 pro- dukten gerealiseerd, omdat de afgevulde potten niet meer behoeven te worden geleegd voor deze bepaling. Zoeterwoude De heer Kleyn, werkzaam bij centrale inkoop, heeft voorgesteld de afgekeurde Heineken kratten die wor den verkocht aan derden, niet meer op goede maar op afgekeurde pallets te plaatsen. Die pallets behoeven dan niet teruggehaald te worden naar de brouwerij. Dit idee levert een kostenbesparing op en maakt een groot aantal extra werkzaamheden overbodig. Zoeterwoude Het idee van de heer Romein (meet- en regelwerk plaats) betreft een kleine wijziging aan de fustenlijn. Het resultaat van deze aanpassing is dat de tot voor kort veelvuldig voorkomende storing aan de benaderings schakelaar, niet meer optreedt. De heer P.M.M. van Rooij, werkzaam in het hore- cagebied West-Brabant/Zeeland heeft de heer F.J.M. de Haan opgevolgd als lid van de Ideeënbuscommissie Horeca. Den Bosch A. Rustbottelarij f375,- G. Hulsken, bottelarijf250,- P. van Diepen, bottelarij f 175,- A. Schellekens, storingsgroep f 160,- P. van Diepen, bottelarij f 160,- K. van Heijnsbergen, intern transport f 100,- P. van Diepen, bottelarij f 100,- Zoeterwoude A. Hoek, mechanische werkplaats f 500,- W.P. van Steijn/ A. Plugge, storingsdienstf 200,- M. v.d. Nieuwendijk, bottelarij f 125,- W. de Jong, brouwen f 75,- S. Abbema, werkvoorbereiding f 50,- E. Baade, verkoop thuisverbruik bier f 50,- J.E.H. van Duijn/ J.M. Naerebout, energiedienst f 50,- Den Bosch A. van Breugel, bottelarijf 50,- G. Stabel, intern transport f 50,- H. Pullens, bottelarij f50,- F. Dupuis, intern transport f 50,- H. Fleuren, repro f 50,- G. Willemsen, postkamer f50,- Zoeterwoude A.H. Wentink, brouwen f 50- R. van Leeuwen, brouwen f 50,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 19