Economizer bespaart energie in Amsterdam !ft ttmf jxz XXIoffilciooaaoco \v ,v j P.V I -•-• U*. J I 9 99 M M Vorige maand is in het kader van de energiebespa ring een zogenoemde 'Economizer' (rookgaskoe- Ier voor de stoomketels) in gebruik genomen in de brouwerij aan de Van der Helststraat. Hier gingen tal van montage- en isolatie werkzaamheden, alsmede een grondige keuring door het Stoomwezen, aan voor af. Op 18 april werd de Econo mizer in het ketelhuis van de brouwerij gehesen. Hij is zodanig op ketel 6 (de middelste van de drie) geplaatst, dat door middel van afsluitbare kanalen de rookgassen van alle stoomketels door de Econo mizer naar de beide schoor stenen kunnen worden ge leid. In de Economizer gebruikt men de warmte die zich nog in de rookgassen bevindt, om ketelvoedingwater op te warmen van 105 °C naar ±130°C. Hiermee wordt een bespa ring van circa 5% op het gasverbruik bereikt. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 18