I )ëkker jllMDER IJDELHEID x ekers hebben wel eens een keu ter hand genomen om 'een II eft ons land ook diverse Europese- en wereldkampioenen [fideel heet: arbiter, die bij grote nationale en internationale van de biljartregels, is de heer M. Dekker. die Dekker nog vers in het geheugen ligt, was toen hij Vultink bij een 47/1 toernooi heeft geteld. "Hij maakte toen in één beurt de driehonderd ca ramboles. Dat vond ik heel mooi om te zien, zo zuiver speelde hij op de lijn." Nederland goed aangeschreven De topbiljarters zijn tijdens hun spel altijd stil en zeer geconcentreerd. "Dat is logisch", is het commentaar van de heer Dekker. "Er staat voor hen veel op het spel. De meesten trainen circa vijf uur per dag. Afgezien van de tech niek is ook de conditie zeer belangrijk. Je moet lichamelijk behoorlijk fit zijn om zeven partijen op een toernooi te kunnen spelen, dat vaak tot diep in de nacht duurt. Maar na afloop zijn het gewoon gezellige jongens, met wie wij een kaartje leggen. Heel leuk, dat con tact met die topspelers. Daarvan heb ben wij er trouwens veel in ons land. De beste spelers komen uit Neder- gin was dat knap moeilijk." Hij kan zich dan ook nog goed zijn eerste partij herinneren. "Ik weet nog goed, de t.v. was er ook bijHet is toen een hele rel geweest omdat ik Popeyus had afge teld omdat het naar mijn oordeel een tweebander was. Later bleek dat ik ge lijk had maar Popeyus heeft het er nog steeds over. Een andere wedstrijd land, België en in mindere mate uit Frankrijk. Daarbij hebben wij een goede jeugd. Verder komt Zweden een beetje op. Ook de arbitrage is in andere landen niet zoals die hier is. Toen ik in Oostenrijk was, heeft de Oostenrijkse t.v. mij zelfs gevraagd een demonstratie te geven. Dat zegt toch wel iets." Opvallend is dat de topbiljarters uit het zuiden des lands komen. "Wij heb ben in het noorden wel een leuke spe ler in de sub-top, maar verder niet. Ik denk dat het vooral komt omdat men in het noorden er niet zo van houdt 'of ficieel' te doen zoals met de voorge schreven tenues." Bij de vereniging waar de heer Dekker al jarenlang don derdagavonds biljart, draagt men ove rigens wel een zwarte trui of vest. Macht Net als bij iedere andere sport, hoeft een arbiter niet zelf goed te kunnen biljarten. Wel dient hij uiteraard alle spelregels goed te kennen. Belangrijk is ook dat men nooit een voorkeur mag laten blijken voor een bepaalde speler. "Ik heb wel eens een partij geteld op een toernooi, waaraan de beste van onze club meedeed. Dan ben ik nog eerder geneigd het tegenovergestelde te doen door hem te benadelen, al thans dat was zijn mening. Het is nu eenmaal moeilijk snel een bepaalde beslissing te nemen. Het is wel zo dat, als je daarvan door een speler over tuigd wordt, je een besluit kunt her roepen. Sommigen willen dat niet doen, maar daar voel ik mij niet te groot voor. Je bent arbiter om te zor gen dat de regels, die voor eenieder gelden, worden gevolgd. Niet omdat het je een gevoel van macht zou ge ven." Vele liefhebberijen Ook al voordat de heer Dekker biljart- arbiter werd, hield hij zich bezig met het opletten op de sportverrichtingen van anderen. Zo is hij jarenlang grens rechter geweest van het eerste voetbal elftal uit zijn woonplaats. Nog steeds is hij 's winters, als er tenminste geen bil- jarttoernooien zijn, in de voetbalkan tine te vinden achter de bar. Een zelf de soort activiteit heeft hij als u dit leest, pas ondernomen tijdens de feestweek in zijn woonplaats Warf- fum. Daar wordt ieder jaar 'Op Roa- keldais' georganiseerd. Een evene ment, dat u zich misschien kunt herin neren van een verslag op de Proostpa- gina's in ons blad. Het toont evenwel aan dat de heer Dekker een man is met veel liefhebberijen. "Vakantie is er voor mij niet bij", zegt hijZijn vakan tiedagen worden immers doorge bracht in warme, stille zalen in binnen- of buitenland, waar met grote concen tratie de ballen op het groene laken moeten worden gevolgd. Misschien ook dwaalt hij dan wel net door de straten van een vreemde stad. De heer Dekker kennende, zal hij echter wel de voorkeur aan het eerste geven: ac tief te zijn bij een sport, waarbij het gaat om concentratie en precisie.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 17