EEN ARBITER Z In ontelbare cafés staat een biljart. En bijna alle bez< ekei biljartje te maken'. Naast die gezelligheidsspelers ht eft c geleverd. Een van de scheidsrechters, of zoals dat ofiidee toernooien toezien op het naleven var d Regelmatig worden in de sportuit- zendingen op de televisie opna men vertoond van biljartwed strijden. Vrijwel zonder uitzondering kenmerken deze beelden zich door een zeer opvallende stilte tijdens het spelen. Toch is er één man die hardop mag praten. Dat is de scheidsrechter. Aangezien de biljartsport afkomstig is uit Frankrijk, worden alle termen nog steeds aangeduid in het Frans. De scheidsrechter heet dan ook 'arbiter'. In ons land zijn er elf die internationaal arbitreren. Een van hen is de heer M. Dekker, werkzaam als groepsleider expeditie bij Drankenhandel Gronin gen B.V. in de stad Groningen. Er is dus een grote kans dat u hem wel eens op de televisie heeft gezien. Toch is hij een man die niet van publiciteit houdt. Voor hem hoeft de herkenning die zijn optredens met zich meebrengen, eigenlijk niet. Slechts op aandringen van zijn collega's, die het wel aardig zouden vinden als er eens aandacht wordt geschonken aan de hobby van een medewerker uit het 'noorden', heeft hij erin toegestemd zo uitgebreid op deze pagina's aan het woord (en in beeld) te komen. Niet van plan De functie van arbiter heeft de heer Dekker nooit echt geambieerd. Hij is er meer bij toeval ingerold. "Ik biljart al vanaf mijn twaalfde jaar. Wat biljar ten betreft, is Nederland ingedeeld in vier gewesten, die elk weer vier distric ten kennen. Negen jaar geleden was er grote behoefte aan districtsarbiters in het Noorden. Ik heb mij toen ook voor een cursus opgegeven. Na het examen wilde ik er eigenlijk mee ophouden. Een groepje fanatiekelingen dat ook voor het examen was geslaagd, wilde mij overhalen om door te gaan voor nationaal arbiter. Dat wilde ik in eer ste instantie niet. Toen echter bleek dat er minimaal tien personen zich moesten opgeven opdat die cursus in het noorden zou worden georgani seerd, ben ik ook maar doorgegaan." Uiteindelijk slaagden drie cursisten voor het examen, onder wie de heer Dekker. Na de fases van districts-, kandidaat nationaal- en nationaal B en A-arbiter te hebben doorlopen, werd hij vorig jaar gepromoveerd tot inter nationaal arbiter. In die negen jaar heeft de heer Dekker al een groot aantal toernooien achter de rug. Zo is hij afgelopen jaar twee maal in het buitenland geweest en een tiental malen bij een nationaal toer nooi. "Zo zie je nog eens wat van de wereld", merkt de heer Dekker op. "Omdat de toernooien doorgaans 's middags vroeg beginnen en tot 's a- vonds laat doorgaan, is daar tijd ge noeg voor. Want ik hoef uiteraard niet bij alle parijen aanwezig te zijn." Dui delijk wordt dat de heer Dekker, hoe geïnteresseerd hij ook mag zijn in deze wedstrijdsport, niet na het leiden van een partij aan de kant als toeschouwer blijft zitten. "Voor publiek is het vaak niet aanlokkelijk in de zaal te zitten kijken. Je moet er stil zijn (iets dat vooral de dames afschrikt) en het is er meestal zeer warm. Daardoor kan het snel gebeuren dat je begint te knikke bollen", is zijn verklaring daarvoor. Geen straf Toch zou de heer Dekker zijn plaats aan het biljart als arbiter niet willen ruilen met een collega om in de plaats daarvan de vreemde omgeving te ver kennen. "Bij een kaderpartij zijn bij voorbeeld twee arbiters. De eerste leidt tot de helft van de partijdat wil zeggen tot er honderdvijftig carambo les zijn gemaakt. Die aflossing vindt echter alleen plaats als de speler zijn spel onderbreekt. Als hij met een serie bezig is, mag er uiteraard niet worden gestopt. Dan blijft die eerste arbiter de hele partij, die gemiddeld zo'n twee uur duurt, leiden. Dat vind ik beslist geen straf. Integendeel. Het betekent dat de speler goed in zijn spel zit, dus ik ook. Het gaat lekker vlot. Dan blijf ik liever staan dan de arbitrage aan een collega te moeten overgeven." Herinneringen Wat de heer Dekker vooral leuk vindt, is het driebanden. "Zij moeten zestig caramboles maken, terwijl de speelbal eerst drie banden moet raken voordat de carambole tot stand komt. Nu heb je door je ervaring zoveel inzicht in het spelpatroon gekregen, dat je weet waar de bal heengaat. Maar in het be-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 16