Jubileumwedstrijd Bossche Bedrijfsbrandweer Ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan van de be drijfsbrandweer -opgericht op 14 december 1957- van onze vestiging in Den Bosch werden op zaterdag 26 april de brandweerwedstrijden van de Vereniging Bossche Bedrijfsbrandweren gehou den op het brouwerijterrein van onze vestiging in Den Bosch. Ook de brandweer ploegen van onze vestigin gen Amsterdam, Bunnik, Zoetermeer en Zoeterwou de waren uitgenodigd. Zij streden in verband met dit jubileum om de Zilveren Straalpijp. Deze prijs was voor het laatst ingezet in 1964 bij een wedstrijd voor concernploegen. Bij de onderlinge wedstrij den behaalde Zoetermeer de eerste plaats, Bunnik werd tweede, Zoeterwoude derde en Amsterdam vierde. Na het afwerken van de eigenlijke wedstrij den, werden alle ploegen op hun terugtocht verrast met een tweede opdracht, een in scène gezet verkeersonge luk. Toen de drie slachtof fers waren gered en het motorbrandje was geblust, kwam bij het openen van het kofferdeksel onder sirenegeloei en de Heineken tune, de jubileumvlag te voorschijn. Voorts is vermeldenswaard dat bedrijfsleider ir. C. Scheltema drie jubilarissen heeft gehuldigd. De heren W.F. van der Luur, P.J. Kappen en C. van der Heijden werden wegens het feit dat zij 25 jaar deel uit maken van de Bossche bedrijfsbrandweer onder scheiden met het Verzilverd Brandweerkruis, uitgegeven door de Commissie Brand weeronderscheidingen van de K.N.B.V. en de N.V.B.C. Aan het einde van de dag sprak de heer H. van Ham, commandant van de Bos sche Brandweer, tijdens de prijsuitreiking zijn waardering uit over de goede en prettige samen werking met de bedrijfs brandweer van Heineken. Hij overhandigde de heer Scheltema een aandenken aan het jubileum. De heer De Beer, vice- voorzitter van de V.B.B., reikte hierna een speciale jubileumplaquette uit aan onze brandweercomman dant W.F. van der Luur. Tot slot werd onder het genot van een pilsje nog gezellig nagepraat over deze wel zeer geslaagde dag, waarbij spontaan het idee werd geopperd volgend jaar in een andere vestiging om de Zilveren Straalpijp te strijden. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 15