MULPAAL BEREIKT OP CURACAO 'i o o o op'«'m-f m r.vi m vw?jpr iiic-b tf IUfHMHH H| IiiiiiHiiiilii M MOM M MO Een 5 met 8 verlichte Amstel vignetten symboliseert het behaalde resultaat van de Antilliaanse Brouwerij De Antilliaanse Brouwerij N.V. startte in 1960 met de produktie van Amstel Bier in Willemstad op Curasao. Nu, 23 jaar later, is de 500 miljoenste fles Amstel bier geproduceerd. Om deze mijlpaal niet aan de aandacht van het publiek te laten ontsnappen, heeft de Antilliaanse Brouwerij enkele speciale consumentenacties ontwor pen. Zo voorziet de brouwerij in 1983 enige tienduizenden flessen van 'waardevolle' kroonkurken. In deze doppen is een bedrag afgedrukt dat aan de gelukkige vinder het recht geeft op een overeenkomstig bedrag, dat varieert van 1 tot 1000 Antilliaanse guldens. (Eén Antilliaanse gulden is ongeveer f 1,50 in Nederlands geld). Een loterij met een hoofdprijs van 10.000 Antilliaanse guldens vormt een tweede actie. In een van iedere drie 'normale' doppen is een van de letters van het woord 'AMSTEL' gedrukt. De consument die alle zes doppen bijeen heeft vergaard, zodat de merk naam van ons bier kan worden gevormd, mag deelnemen aan deze lo terij. Om nog eens extra te benadrukken dat men flinke prijzen kan winnen door het kopen van Amstel Bier, worden bovendien iedere maand tombola's gehouden. Daarbij zijn ondermeer prijsjes te winnen als paraplu's, T-shirts en trays met Amstel Bier. Met al deze acties wil de brouwerij haar trouwe afnemers betrekken bij het bereiken van het magische getal van het half-miljardste flesje. 12 Met deze posters wordt de consument attent gemaakt op de vele prijzen die te winnen zijn in de speciale acties

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 12