2 T nikkel DEZE PUZZEL pen ind iifon ijfer Ned. rivier jnden- t mist ïw Dnei m Sa-|^ ari en- jre le ngen tarra berg op Kreta welpen leidster boom een weinig grond soort heuvel tje keur voor zetsel Russisch gebergte leuning kwaad spreken momen teel tuig T~ ahorn vogel lid woord stekelig dier echt- genoot ~T~ bijbelse figuur lasten droog- vloer belem mering part boom losse draad en om streken gewicht het zelfde oever gewas kant lijn slag indien ten af scheid het diep-zijn anti lope boom stam rund rund rond hout Frans lidwoord leuk niet even plaag geest mest vocht groente land streek id est op een keer woon- kwar- tier register spoedig oog- vocht groot vader schaak stuk degelijk boom berg op de Filip pijnen voor zetsel voor zetsel werke lijk door gang in een muur el kander stijf door ouder dom lid woord Hierbij is opnieuw een energiebesparingspuzzel afgedrukt. De Commissie tot Energiebesparing in de Werksfeer was vorig jaar zeer verheugd over het hoge aantal inzendingen, evenals uw redactie uiter aard. De eerste 25 inzenders van een goede oplossing ont vangen een aardige surprise. De hoofdprijs wordt door loting bepaald en wordt beloond met een Heineken tuinparasol of een reuze-pa raplu. Voor twee tweede prijswinnaars is een recre atietas beschikbaar gesteld en voor de drie derde prijswinnaars een badlaken. De volledige oplossing dient te worden ingezonden. Oplossingen moeten uiter lijk 5 augustus 1983 in het bezit zijn van de C.E.W. Het adres is: C.E.W. pi a mevrouw A. van den Hoek, Kamer 1.134, Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. De prijswinnaars en de oplossing van deze energiepuzzel worden bekend gemaakt in Vers van 't Vat nummer 7. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 11