r r I r 1 l t 3 r 4 L STOP VEEL ENERC» plaats j™1" e"0rm voor- nit plaats rivier in Italië enorm ~T zeer grijs voor zetsel T~ korf op schrift slapen ni* vreemd veilige haven spel f 1 ooront steking slee land in Europa Altesse Royale van een loot voor zien roem vrouw slinger plant f smal, dun stuk hout Qf gü vai da alumi nium beven hoog gebouw f schade oorlogs god vrucht boon- vormige klier elek trode kelner draag- balk vrucht vaar tuig T open land cijfer - vr.munt bevel streling zang vogel genade V judo- tech niek aan elkaar vol komen rust munt opschrij ven web N ri hand schrift zwaard walvis Peruaans heerser ten slotte merk waardig heid uier Iers leger ontken ning meter zonne god nieuwig heid niet kapot houten strook v T V deel van een fuik troep water vogel Ind. eiland pape gaai Lon den se mist plaats in Over ijssel rivier in Oos tenrijk bew onei van Sa maria vulkaan pl. in Duits land cilinder bijwoord riv. in Spanje en an- onheil godin getij planeet alle dingen oude lengte maat wilde haver slaap plaats verve lend errore excepto duivel schier land tong deel van het oor neon |ta të Kr stiekem weg nemen boter ton T bijbelse figuur bijbel- deel Fr. lid woord kiem verwon ding in die tijd hoge stand jongens naam rol gordijn meisjes naam 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 10