Yfi i Fcpf *4'jtvr en per soort aangevoerd. Zij worden mechanisch gelost en in een zogenaamde debarker -ontbastmachine- gestort. Door schuren tegen elkaar en tegen de wand wordt het hout van zijn schors ontdaan en een volgende machine maakt er kleine stukjes hout van. De kleine stukjes hout worden onder toevoeging van chemicaliën gekookt, gewassen, gestoomd en weer gewassen. Het materi aal wat nu over is heet hout- pulp. Houtpulp bestaat uit een vezelmassa welke via een speciale behandeling tot losse vezels wordt ontleed. Vervolgens wordt hiervan via stoomwalsen een vezel film gemaakt. Uiteindelijk worden twee vezelfilms, een met weinig hardhoutve zel en een met wat meer hardhoutvezel, samenge voegd tot één laag. De hardhoutvezelrijke zijde wordt voorzien van een strijklaag (een speciaal laagje), waarop later de bedrukking wordt aange bracht. Het aldus geprodu ceerde karton wordt op grote rollen gedraaid en op lengte gezaagd en getrans porteerd naar vouwkarton- fabrieken over de gehele wereld waar het verder tot verpakking verwerkt kan worden. Clusters en dragers De vouwkartonfabriek, zoals de al eerder genoemde fabriek in Roosendaal, maakt van het karton de door de afnemers gewenste verpakkingen. Hiertoe beschikken zij over een uitgebreid produktiebedrijf met eigen verpakkingsdes kundigen en grafische ontwerpers. Doordat men in Roosendaal is gespeciali seerd in verpakkingen voor de drank- en zuivelindustrie heeft men het machinepark hier op afgestemd. Voor Heineken worden dragers en wikkels gemaakt én voor de wikkels levert Mead de bijbehorende verpakkings machines. De dragers worden plano (wel gevou wen maar nog plat) in onze brouwerijen in Zoeterwou- de en Den Bosch aangele verd. Via een opzetmachine in de bottelarij worden ze uitgevouwen en vastgezet waarna ze per vier stuks leeg in een kartonnen doos worden gezet. Hierna zet de inpakmachine de flesjes in de dragers en wordt de doos dichtgemaakt. De wikkels worden alleen in de bottela rij in Den Bosch gebruikt. Ook deze verpakking wordt plat aangeleverd. Er worden telkens drie of zes flesjes bier in een Mead clusterma chine omwikkeld en geslo ten. Men spreekt dan van 3- clusters of 6-clusters. Beide verpakkingssoorten worden gebruikt voor het bier dat door Heineken wordt geëxporteerd, terwijl de clusters bovendien worden gebruikt voor de binnen landse verpakking van Amstel mono. Het vouwkarton wordt op een grote rol gedraaid. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 9