Het beschermen van de jonge loten, die geënt zijn. groei te geven. Het zijn deze bomen die, wanneer ze ca. twintig jaar oud zijn. dienen als grondstof voor de kartonfabricage. Voor de groei van de bomen is men volledig afhankelijk van het regenwater want er wordt niet geïrrigeerd. Er worden wel proeven geno men om te proberen een hogere houtproduktie te verkrijgen. Zo zijn er proefvelden waarbij het onderste gedeelte van de stam wordt vrijgehouden van begroeïng zodat meer regenwater de bodem kan bereiken. Dit systeem geeft wel een verhoogde houtpro duktie maar is te duur om in de praktijk te worden toegepast. Na ongeveer twintig jaar zijn de denne- bomen zo'n achttien meter hoog en geschikt om te worden gekapt en verwerkt. Het gehele proces van zaaien tot en met het kappen gebeurt mechanisch. Maar het gaat hier dan ook om enorme aantallen. Zo kunnen 2 mannen per dag Mechanisch uitplanten van de jonge boompjes. gen op deze uitgestrekte plantage zijn er op gericht snelgroeiende bomen te kweken met een hoge hout opbrengst. Dit wordt op verschillende manieren bereikt. Ten eerste via gerichte bestuiving: gerichte bestuiving heeft tot doel door het combineren van goede mannelijke en vrou welijke eigenschappen superieure nakomelingen te kweken. En ten tweede via enten: bij enten wordt uit snelgroeiende bomen de kruin geschoten. De jonge loten hiervan worden op de onderstam van een sterker soort geënt. Hierdoor worden grote aantallen van snelgroeiende bomen verkregen. Via deze beide methoden worden de jonge bomen geselecteerd die worden gebruikt voor de zaadproduktie. De oogst De geselecteerde jonge zaadboompjes worden in een zaadtuin uitgeplant waar ze verder opgroeien tot volwassen bomen. Vruchtdragende bomen worden mechanisch geschud waardoor de rijpe denne-ap- pels naar beneden vallen. Deze worden verzameld en het uit deze appels verkre gen zaad wordt in rijen gezaaid. Na ongeveer negen maanden worden de dan ca. tien centimeter hoge plan tjes geoogst en vervolgens in de plantage uitgezet. Na het uitplanten wordt een malig kunstmest gegeven om de jonge boompjes een goede start bij hun verdere tienduizend zaadjes planten en per jaar zijn dit er mil joenen. Voor de lezers die zich zorgen maken over eventuele ontbossing die er zou kunnen ontstaan door zo'n uitgebreide industrie als de Mead Corporation, is het waarschijnlijk interes sant om te weten dat er in de Verenigde Staten jaar lijks meer bomen worden aangeplant dan gekapt. Hout wordt karton Wij schreven al dat een van de houtprodukten karton is. Mead heeft in Mahrt in de staat Alabama een fabriek waar van hout vouwkarton wordt gemaakt. In deze» fabriek, de Georgia Kraft Mill, wordt zowel denne- hout (van 20 jaar oude bomen) als hardhout (van 30 jaar oude bomen) ver werkt. Deze beide soorten hout zijn nodig voor de vervaardiging van karton en ook het hardhout is afkom stig van bomen uit eigen plantages. Ontkruinde stammen worden per trailer

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 8