De lange weg van boom tot vouwkaxton Hout was en is voor de mens een zeer belangrijke grondstof. Samen met steen was hout het eerste materiaal dat door de mens werd gebruikt om werktuigen van te maken. Na leem was hout ook het eerste bouwmateriaal en nadat onze voorouders op de muren van grotten tekens en tekeningen hadden leren ma ken, maakten zij uit hout het eerste mid del waarmee zij zich verder in de schrijf kunst konden bekwamen, papier. Houtpulp Ook in deze tijd zijn veel van onze gebruiksartikelen van hout gemaakt. Kijkt u maar eens om u heen: kasten, deuren, meubelen, veel van wat er zich in onze huizen bevindt is van hout. Maar waar misschien weinig mensen bij stilstaan is, dat ook karton van hout wordt gemaakt. En karton is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Als we bijvoorbeeld eens goed opletten in de supermarkt dan zien we dat de meeste van onze gebruiksgoederen wel op de een of andere manier in karton worden verpakt. Ook Heineken gebruikt per jaar heel wat karton voor de verpakking van haar produkten. Om u een indruk te geven: in 1982 heeft Heineken in Neder land enkele tientallen miljoenen trays gebruikt voor het verpakken van blikbier en eenzelfde aantal kartonnen clusters en dragers werd gebruikt voor de verpakking van flessebier bestemd voor export. Een van de leveranciers van clusters en dragers is Mead Verpakking B.V. gevestigd in Roosendaal en gespeci aliseerd in de toelevering van verpakkingen en ver pakkingsmachines voor dranken en zuivelproduk- ten. Het is een dochteron derneming van de Mead Corporation waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Dayton in de Verenigde Staten. Deze organisatie richt zich in hoofdzaak op de bosbouw en bosbouw- produkten zoals hout, papier, karton of board en verpakkingen. Eigen plantages De leverancier van hout is natuurlijk de boom, en Mead heeft om in de be hoefte van haar fabrieken te kunnen voorzien, eigen plantages in de Verenigde Staten. Een daarvan is de New Brunswick Plantage dichtbij de stad Atlanta in de staat Georgia. Hier beschikt Mead over 340.000 ha bosaanplant waar afhan kelijk van de grondsoort, vier soorten dennen worden gekweekt. Alle voorzienin- 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 7