r.v t Jo *e M M e-» o o HUWELIJK Amsterdam Mw. T.L. van Dorssen (regionale coördinatie Europamet G.M. Edens J. Erfman (kelders) met mw. A. Ruitenberg Den Bosch M. Maarouf Bouraoui (verpakken) met mw. M. Thijssen Bunnik A.M. Driessen (verpakken) met mw. W. Garvin Horecagebieden A. van Goor (Horeca Tap Service, Groningen/Friesland/Drenthe) met mw. A. ten Veen Leeuwarden G. van Asperen (verpakken) met mw. H. Parsoe GEBOORTE Amsterdam Ilona, d.v. mw. A. van Vliet-Stroker (plaatselijke salaris administratie) Fouad, z.v. E.M.M. El Boazzati (bot telarij) Den Bosch Kim, d.v. M.J. Stuurman (mechani sche werkplaats) Davy, A., z.v. A.M. van Beek (intern transport Jessica, d.v. A.F. Visser (verpakken) Jarno A.J., z.v. J.M.T. Hoos (intern transport) Gordon J.S., z.v. W.C.R. Mogot (verpakken) Ilco, z.v. mw. J.H. Toelen-Stupers (interne dienst) Bunnik Morad, z.v. A. A. Uaftouh (sortering) Horecagebieden Wilhelmina L., d.v. mw. P.M. Vis-van Geene (administratie, Midden-Bra bant) Niels J.W., z.v. W.L.M. Verstegen (expeditie, Midden-Brabant) Zoetermeer Wieteke, d.v. B. Bruinenberg (dran kenbereiding) Leonie, d.v. R. Overgaauw (planning control) Zoeterwoude Collin F., z.v. M.B. Roberts (magazijn en intern transport) Linda D., d.v. D.J. Dirkzwager (zie- derij) Huig-Anne, z.v. H. v.d. Plas (postka mer) Stèphanie, d.v. T.R. Swart (marketing management bier) Joannus B.G., z.v. mw. S. v.d. Meer- Bregman (telefooncentrale) Ivo, z.v. mw. M.J. Wijnen-van Velzen (kantoorkantine) en H.M. Wijnen (centraal magazijn) Nicoline, d.v. N.J.R. Kneepkens (physieke distributie planning logis tiek) GESLAAGD Den Bosch G.C.W. van Loon (TD brouwen en energie) voor TIG-lassen beginners (TA) en gevorderden (TD). J.M. de Hoop, G.J.M. Verhoeven en W.M.J.M. Vermeulen (TD algemeen) voor Werkvoorbereiding Algemeen. H.H. Smit (TD brouwen en energie) voor Verklaring Toegepaste Analoge en Thyristor-techniek. Bunnik R.P. Kanhai (intern transport) voor het Diploma Heftruckchauffeur Zoetermeer A.J. Weernink (technologische dienst) voor het diploma Proces-Operator B. Mw. B.P.A. Vissenberg-Engelhart (verkoop binnendienst) voor het Ty pediploma Zoeterwoude E.H. Smit (storingsdienst) voor het examen Algemene Basiscursus werk tuigbouw. Voor de leergang Verwarmings- en luchtbehandelingstechniek CA en CB: S.J.A.A.K. Abbema en R. Leemhuis (beiden van de afdeling P.O. Planningen werkvoorbereiding C.M.H. van Bommel, T.A.M. Geijsen, M. Haak, C.J. Kammenga, A. Meijer, R. v.d. Pannen en J.W. Stigter (allen: mechanische werk plaatsJ. Bresser, L. Snijders en J.J.A. de Waal (elektro werkplaats)-, J.D. Verweij (planmatig onderhoud) B. Verweij (storingsdienst) en D. Trimp (meet- en regelwerkplaats) ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam Mw. L.P.M.A. Voogel-Kok (kantine) P. de Graaf (expeditie, Bullewijk) Horecagebieden Mw. C.M.A. van Roon-van Eerden verkooptelefonie, Noord-Holland) Mw. P.M. Vis-van Geene (admini stratie, Midden-Brabant) Zoeterwoude O. Bollmann (magazijn en intern trans port) M. Gungordu (bottelarij) A. Vervoorn (bedrijfskantine) BUITENLAND Periode 19 maart t/m 20 april Dreher S.p.a. ITALIË Op 6 april is de heer J. P. van der Maden naar Pedavena vertrokken om daar tijdelijk als installation manager te werken. Murphy Brewery Ireland Ltd. CORK' De heer A.P. van Heeringen is sinds 11 april als commercial manager in Cork werkzaam. Op 18 april vertrok ook de heer J. M. van der Kampdie er als brouwer/ technoloog werkzaam zal zijn. Mevrouw M. Speller is al enige tijd in Cork als Heineken representative en zij zal daar ook nog enige maanden blijven. 26 Brasseries du Logone S.A. TSJAAD De familie L. Teule is op 27 maart naar Moundou vertrokken. De heer Teule vervult daar de functie van chef mécanicien. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De familie F. G. R. Lefèbvre is op 27 maart voor verlof uit Ibadan vertrok ken. Zij zal het verlof buiten Neder land doorbrengen. De familie A. Kruijer kwam op 1 april in Nederland aan vanuit Lagos. Zij zal niet meer naar Nigeria terugkeren, aangezien de heer Kruijer in de brouwerij in Zoeterwoude werkzaam zal zijn. Ook de familie JJ. van Essen is voor kort verlof in Nederland geweest van 31 maart tot 20 april. Bij de familie M.M. de Vreede is een zoon en broertje Erik geboren op 20 april. Mevrouw De Vreede zal te zijner tijd met de kinderen naar Nigeria reizen. Bralima S.A.R.L. ZAÏRE De heer A.J. Denissen vertrok op 31 maart uit Mbandaka om in Nederland het verlof door te brengen. Ook de heer L. van der Male heeft verlof genoten en wel van 1 t/m 19 april. De heer Ch. Bussmann verliet Bukavu op 8 april. Het verlof wordt in Europa doorgebracht. De familie J. W. Kroonen is na verlof op 19 april teruggereisd naar Kisanga ni. Nocal S.A.R.L./E.K.A. S.A.R.L. ANGOLA De heer G.J.A. Borggreve is op 23 februari naar Luanda vertrokken om de functie van chef de laboratoire te vervullen. De heer J. de Jager is uit Dondo vertrokken voor verlof op 31 maart. National Brewing Company Ltd. TRINIDAD De heer B.A.A. Brandt is van 25 maart t/m 16 april met verlof in ons land geweest. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De heer C.E. Langstraat is met zijn gezin naar Surabaja vertrokken op 12 april in de (tijdelijke) functie van installation engineer. Malayan Breweries Sdn. Berhad MALEISIË De heer W. de Vries is op 1 april met zijn vrouw vanuit Kuala Lumpur aangekomen. Na het verlof zullen zij niet naar Kuala Lumpur terugkeren. Tokyo JAPAN Met ingang van 1 april is de heer D.S. Enters voor Heineken in Tokyo werkzaam. Hij zal zich bezighouden met het opzetten van een Heineken kantoor aldaar.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 26