Afscheid J.W. Eibers Afscheid J. van der Pol H.F.M. Coebergh Afscheid J. Moes Amsterdam- Op 30 maart vond het afscheid plaats van de heer Moes, die lange tijd als portier werkzaam is ge weest aan de Mauritskade. De laatste jaren was hij me dewerker op het bedrijfsbureau in de Van der Helst- straat. Na de officiële ontvangst door de heren Bremer, Vethaak en Hofhuis, werd de heer Moes, die vergezeld was van zijn kinderen, in de Kuiperij begroet door vele collega's en oud-medewerkers van de Amstel Brouwe rij. De heer Vethaak sprak op uitdrukkelijke wens als enige spreker de heer Moes toe. Hij herinnerde de heer Moes aan zijn goede inzet die hij heeft getoond. Dit kwam vooral tot uiting in zijn toenmalige functie van portier, waarbij hij de diefstal van zijn eigen fiets wist te voorkomen. Namens zijn collega's kreeg de heer Moes een fotocamera aangeboden. Hierna dankte de heer Moes de aanwezigen voor de prettige tijd die zij samen hebben mogen beleven. De langdurige afscheidsrecep tie benadrukte de laatste woorden van de heer Moes. Zoetermeer- De heer J.W. Eibers nam op 30 maart af scheid na een bijna 36-jarig dienstverband. Vooraf gaande hieraan werd hij met zijn echtgenote en familie ontvangen door de heren Goos, Le Poole en Schout. Er waren zoveel belangstellenden dat er nagenoeg nie mand meer bij kon in de ontvangstruimte. Er was een sfeer, die waardering uitstraalde voor de persoon Jan Eibers. Eerste spreker was de heer Goos, die zijn wel gemeende dank uitsprak voor de fijne en goede samen werking. Namens de Marketing/Verkoopgroep bood de heer Bruning het bekende Van Eek-portret aan dat de heer Eibers in zijn werk uitbeeldde. Vervolgens sprak de heer De Groot namens Physieke Distributie Nederland. Hij noemde de grote kwaliteiten waarmee de heer Eibers zowel in de bier- als gedistilleerdorgani- satie de distributie wist te verzorgen. De heer Schout overhandigde namens het personeel de cadeaus. Hierbij richtte hij lovende woorden tot de scheidende Jan Eibers. Op geestige wijze werd tenslotte door de heer Buizer het enige probleem voor het voetlicht ge plaatst, het palletprobleem, waarvoor ook de heer Ei bers geen oplossing wist. Amsterdam- Op 31 maart maakte na een 43-jarige car rière bij de plaatselijke administratie in Amsterdam de heer Van der Pol van de Wachtgeldregeling gebruik om van de brouwerij afscheid te nemen. Na een korte inlei ding door de heer Sternfeld, werd de heer Van der Pol, die vergezeld was van zijn vrouw en kinderen, in een overvolle Kuiperij toegesproken door de heer Wijhen- ke. De heer Wijhenke vond het bijzonder prettig om in deze omgeving compleet, zoals de heer Van der Pol het betitelde, met 'alle toeters en bellen' de scheidende col lega toe te spreken. Na een terugblik op de afgelopen 16 jaar die hij samen met hem had mogen samenwer ken, bood de heer Wijhenke mevrouw Van der Pol een boeket bloemen aan waarna de gebruikelijke envelop pe overhandigd werd. Namens zijn collega's kreeg de heer Van der Pol een bureaustoel aangeboden. Tot slot sprak hij een dankwoord waarin hij al zijn collega's be dankte voor de fijne tijd die hij in hun midden heeft mogen doorbrengen. Hierna volgde een zeer geani meerde afscheidsreceptie. Bunnik- Onder grote belangstelling werd op 7 april het 25-jarig jubileum van de heer H.F.M. Coebergh gevierd. Tevens nam men deze dag afscheid i.v.m. zijn benoeming tot lid van de Raad van Bestuur. Vooraf werd tijdens de officiële ontvangst de gouden speld uitgereikt aan de heer Coebergh, die ver gezeld werd doorzijn echtgenote, kinderen en moeder. Tijdens de receptie keek de heer Van Schaik terug op de 25 jaar vanaf de start 'onder aan de ladder' in het be drijf van zijn vader, via de fusie met Heineken tot lid van de directie van Heineken Nederlands Beheer. De heer Overgaauw betreurde het dat de samenwerking tussen de heer Coebergh en Vrumona slechts van korte duur is geweest. Vooral omdat in deze toch niet gemak kelijke tijd veel positiefs is bereikt. Namens de Vru- monianen overhandigde hij een fraaie reistas. OR- voorzitter Maas beschreef de jubilaris als een deskun dig en eerlijk mens met een groot gevoel voor het wel en wee van de onderneming. Inspelend op de hobby van de (trein(bestuurder was voor een toepasselijk ge schenk gekozen. De heer Coebergh dankte allen en zei dat hij het afscheid van Vrumona niet gemakkelijk zou vinden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 25