le KWARTAALPRIJS IDEEËNBUS NAAR A. SLAGER Onder het toeziend oog van de leden van de plaatselijke ondernemingsraad, plaatselijke en centrale ideeënbuscommissie trekt drs. P. C. Schop en lotnummer. V.l.n.r. staand J. Broomans, P.C. Schop, H.W.A.M. Verkerk, J. de Vos en R.G.H. Elfrink. Zittend J. AVleghert (links) en H.J. Siegers. Heineken Ideeënbus heeft voor 1983 vier extra kwar- taalprijzen beschikbaar gesteld. Per kwartaal bestaat de prijs uit een vakantie-arrangement in eigenland ter waarde van f 1.500,-alsmede f 500 ,- zakgeld. Directeur Com mercie Bier drs. P.C. Schop verrichtte op 21 april de trekking voor de eerste kwartaalprijs van deze actie. Uit de champagne- koeler, waarin alle ideeën waren vertegenwoordigd die in de periode van 1 januari tot 1 april waren waren binnengekomen en niet in eerste instantie bij de beoordeling waren afgewe zen, trok de heer Schop lotnummer 59. Dit lotnum mer bleek te behoren bij het idee dat door de heer A. Slager was ingediend. De heer Slager, die werk zaam is bij de afdeling verpakken in Zoeterwoude, is daarmee de eerste geluk kige die dank zij deze ideeënbusactie van een vakantie-arrangement in eigen land kan gaan genie ten. Wie de tweede winnaar zal worden, zal blijken op 15 juli wanneer de volgende trekking plaatsvindt. Dan dingen de ideeën mee, die ingezonden zijn van 1 april tot 1 juli. Amsterdam H. Otten, bottelarij f250,- E.M.M. El Boazzati, bottelarij f200- W. Houtkamp, interne dienst f 75- Den Bosch F.J.C. de Brouwer/ T.G.P. Heemskerk, bottelarij f 350,— J.Pv.d. Ven, TD centrale dienst f250,- A.M. v.d. Bogaert, legkelder f250- L.A. Aloserij/M.W. Peeters, brouwen f200,- H.P. Bruijns, TD brouwen en energie f 100,- A.V. Kievit, brouwen f 100- Bunnik W. Schipper, algemene kantoorzaken f 50,- Horecagebieden W. van Kleef, C.T.D. Gelderland/Overijssel f500,- C. v.d. Linden, magazijn Amsterdam/ Utrecht f 125,- Leeuwarden J. Postma, bottelarij f 75,- A. Douma, bottelarijf 75- J. Lebbing, bottelarij f 65,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Amsterdam M.J. Kling, bottelarijf50,- J. Steur, brouwen f50,- P.N. Oorthuizen, stagiairef25. Den Bosch J.B. Timmers, mechanische werkplaats f50,- H.J.Th.H. Stuiver, legkelder f50, K.A.L van Heijnsbergen, intern transport f50, P.J. van Diepen, bottelarij f 50,- H.J.M. Linschoten/ G.C. Korthout, bottelarij f 50,- L.G.M. Daniëls/ AJ. Hendriks, intern transport f 50, L.G.M. Daniëls/ A.J. Hendriks, intern transport f50,- Horecagebieden B.J. v.d. Kroon, expeditie Amsterdam! Utrecht f 25,- C.A. Messer, C.T.D. Rotterdam f25,- J.J.J. Heins, Horeca Tap Service, Groningen/ Friesland/Drenthe f25. r.v t ,V J' 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 23