J. van Bree: Gecharmeerd door afwisseling en improvisatie. r. »o I MM GO GO 6 B$ miiiiini|ii{ i HrnHHUHff U'. J Nadat vorig jaar de Rotterdamse drankenhandels aan de Keile- weg en de Bettoweg zijn samengevoegd, is drankenhandel Havenstad B.V. gevestigd in het Sparta stadion. Chef expeditie en magazijnen van deze drankenhandel is de heer J. van Bree. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de werk zaamheden bij de drankenhandel, die niet op het commerciële vlak liggen. "De belangrijkste taak van een dran kenhandel is het transport. Wij funge ren als een doorvoerpost van de brouwerij naar de afnemers toe", zegt de heer Van Bree. Hij heeft het duidelijk naar zijn zin bij Havenstad. "Vooral door de afwisseling die je in een drankenhandel hebt. Je moet uiteraard een commercieel gevoel hebben, maar het belangrijkste is dat je kunt improviseren." Dit laatste komt veel voor. Op een vaste dag worden alle afnemers beleverd. "Maar er zijn altijd wel afnemers die een order plaatsen en over een uur hun bestelling in huis willen hebben. Bovendien zijn wij de enige Heineken drankenhandel in Nederland die onveraccijnsde produkten in opslag heeft voor de schepen in de haven. Die schepen moeten vaak ook op korte termijn beleverd worden, omdat zij slechts korte tijd in de haven blijven liggen. Dan dient er snel iets geïmproviseerd te worden." Van een vaste dagindeling is dan ook geen sprake." 's Ochtends weet je nooit wat je die dag gaat doen. Soms weet je zelfs 's avonds niet eens wat je hebt gedaan. Een bureaubaan zou mij misschien best liggen. Het is waarschijnlijk even wennen, maar het lijkt me heerlijk een hele dag rustig te kunnen werken. Toch vormt op dit moment die onregelmatigheid in het werk voor mij juist de grootste charme van mijn functie." Van alle markten thuis De heer Van Bree is terdege op zijn functie voorbereid. Zijn loopbaan bij ons concern begon hij als commercieel assistent in Den Bosch. Vervolgens heeft hij onder leiding van de heer Jellema als trainee in het hele land gewerkt. Daarbij heeft hij met diverse facetten op het commerciële vlak kennis gemaakt. Zelfs heeft hij als bijrijder gewerkt. "De opleiding was typisch op de drankenhandels gericht. Alle trainees uit die periode zijn namelijk na verloop van tijd chef expeditie en magazijnen geworden." Nadat de heer Van Bree tijdelijk in Eindhoven en Den Bosch werkzaam was, kwam hij bij de drankenhandel in Rotterdam terecht. "Aanvankelijk zag ik er wel tegenop om naar de Randstad te gaan", zegt de heer Van Bree, die zichzelf als een 'echte zuiderling' bestempelt. "Maar het is mij voor 100% meegevallen. Voor mijn werk zou ik eventueel in de toekomst nog wel eens naar een andere streek willen gaan, maar privé hebben wij het hier naar onze zin. Wij hebben hier natuurlijk onze kennis sen." Klein en gemoedelijk Over enige jaren zal de drankenhandel in ieder geval een andere behuizing moeten zoeken omdat het Sparta stadion dan uit de stad verdwijnt. "Er loopt momenteel een onderzoek waar wij naar toe kunnen." Voorlopig is het nog niet zover. De 31 medewerk sters, van Havenstad blijven met elkaar in het stadion. Ondanks de enigszins geïsoleerde positie, meent men dat men wel degelijk deel uit maakt van het totale concern. "Natuurlijk heeft een kleine vestiging voordelen. Iedereen kent elkaar. Het gaat er gemoedelijker aan toe en men heeft meer voor elkaar over. Er bestaat een goed contact onderling. Dat is ook noodzakelijk omdat je 22 vaak een beroep op hen moet doen. Als het in de piekperiodes zeer druk is, werken velen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dat is zwaar werk. Maar de mensen doen het niet met tegenzin. Opvallend is dat de sfeer beter is, naarmate het drukker wordt." Onderhouden van contacten Behalve de goede relatie onderling, heeft men ook veelvuldig contact met de brouwerij en met de afnemers. In het eerste geval bijvoorbeeld tijdens het maandelijkse contactbiertje op de Crooswijksesingel. Dat er een goede verhouding met de afnemers bestaat, bleek tijdens de open dag die vorig jaar september bij Havenstad was georganiseerd. "Die dag is zeer succesvol verlopen. Wij hebben ook veel leuke reacties gehad. Wij zijn dan ook zeker van plan dit jaar een dergelijke ontvangst te herhalen. Waarschijnlijk worden het dan twee open dagen in plaats van één, want vorig jaar was er al een zeer grote opkomst. Zo'n dag is voor beide partijen belangrijk. De relatie met de afnemers moet levendig worden gehouden. Tevens ontstaat er bij hen meer begrip voor de werkwijze hier." Tevreden mens Al met al werkt de heer Van Bree met plezier bij Havenstad. Het enige wat hij veranderd zou willen zien, is de voorraadadministratie. "Ik zou wel een on-line computer willen hebben, zodat onze voorraad direct bijgewerkt is. Nu gebeurt dat 's nachts. Ook moeten de expeditieroutes nodig worden veranderd. Hiervoor is in samenwerking met physieke distribu tie een onderzoek verricht. Verder zou ik geen essentiële zaken weten die voor verbetering vatbaar zijn. Dat zou ook een slechte zaak zijn, want dan hadden wij het al lang moeten aan pakken."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 22