JUBILEUM OP CURACAO Miljoenste doos in Zuid-Korea ORIENTAL BREWERY KOREA IOOO.OOOTH CARTON HEINEKEN BEER 17-2-83 Per 1 april 1983 is Murphy Brewery Ireland Ltd. te Cork (Ierland) een volle dochter-onderneming van Heineken Internationaal Beheer B.V. geworden. Murphy Brewery Ireland Ltd. zal de vroegere activiteiten van J.J. Murphy Co. Ltd. voortzetten. Daartoe behoren de produktie van Murphy Stout en van Heineken Lager voor de Ierse markt. De heer A.G. Verwoerd trad op 1 april 1958 in dienst als administrateur bij Heineken in Rotterdam. In 1970 werd hij voor één jaar overgeplaatst naar Amsterdam. Na daar vervolgens tien jaar de functie van chef plaatselij ke administratie te hebben vervuld, vertrok hij in september 1979 naar Curacao om daar de administratie van Heineken Trading N.V. op te zetten. Zijn 25-jarig dienstverband werd dan ook op Curacao gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum kreeg de heer Verwoerd een lunch aangeboden in restaurant 'De Ta veerne' te Willemstad. Hierbij waren tevens het voltallige personeel van Heineken Trading N.V. alsmede enkele externe relaties aanwezig. Tijdens de maaltijd sprak de heer B.D.J. van Rompu, manager van Heineken Trading N.V., de jubilaris toe en bood hem namens Heineken en zijn collega's enkele geschenken aan waaronder een oude prent van de beroemde 'Bootjes-brug' in Willem stad. In zijn slotwoord ging de heer Verwoerd wat dieper in op een aantal leuke momenten uit zijn loopbaan en dankte hij zijn collega's voor de ca deaus. Felicitaties van de heer Rompu (rechts) voor de heer Verwoerd na het opspelden van de bij het jubileum behorende speld. Veertien maanden na de introductie van Heineken bier in Zuid-Korea, dat daar in licentie wordt gebrouwen door Oriental Brewery Ltd.vond de viering plaats van de pro duktie van de miljoenste door Heineken bier. Trots werd dan ook achter het speciale spandoek gepo seerd voor een foto door Director I.W. Yoon (4e van links), (Heineken) BrewmasterTh.A. de Man (5e v.l.), Vice President U.K. Sune (6e v.l.), Bre wery Manager S. W. Lee (6e van rechts) en (Heineken) Marketing Manager D.J. Kim (5e van rechts), geflankeerd door het produktieteam.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 21