a-s:?; iliUliüiUj 1UÜUI1Ü1H i v r.v •v u a jgfrsM* 20 De Zwitserse horecabedrijven hebben sinds vorige maand de keuze uit twee maten Heineken fusten. Naast de al bestaande 30-liter fusten is in Zwitser land nu ook een fust met een inhoud van 20 liter geïntroduceerd. Een fust van dit volume wordt in Zwitserland als zeer handzaam ervaren en is dan ook een gebruikelijke verpakking voor de nationale bier merken. Met deze introductie haakt ons concern in op de toenemende belangstelling voor Heineken bier. Vanaf half april zijn de kleine fusten, die de vorm hebben van de Vrumona postmix-tankjes geleverd aan de Zwitserse firma Distrom. Distrom is de distributeur van Heineken bier voor de horecasector in Franstalig Zwitserland. Om de actie te ondersteunen, worden in mei advertenties in de vakpersbladen opgenomen en worden er mededelin gen aan de horecadetailhandel ver zonden. Toenemende import In deze biermarkt groeit het import volume. Daarbij groeit vooral Heineken bier harder dan de andere biermerken. Heineken is het eerste importmerk dat het 20-liter fust in Zwitserland introduceert. De ver wachting is dan ook dat, mede dank zij het op de markt brengen van het 20-liter fust, vele nieuwe verkooppun ten zullen worden verkregen. Het 20-liter fust is met name bedoeld voor de horeca-exploitant die Heineken onder de pomp wil hebben, en geïnteresseerd is in een klein fust. De 30-liter fusten blijven dan ook normaal gehandhaafd op de Zwitserse biermarkt. Deze markt is licht groei end. Circa 40 Zwitserse brouwerijen produceren te zamen jaarlijks ruim vier miljoen hectoliter. Dit bier wordt voor het grootste gedeelte geconsu meerd door de Duitstalige Zwitsers, de grootste bevolkingsgroep in dit land.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 20