Muziek bij Royal Club C.O.R. op Draaimolencursus The Royal dub Disco Stars. loyal Club] WterleMO^ Side B. 1. The Beatles Disco Show - 2,1 should have known better - 3, A hard day's night - 4. Can't buy me love - 5. It won't be long - 6. All my loving - 7. Please Mr. Postman - 8. Back in the U55.R. - 9. Ob-la-ai. Ob-la-da -10. Yesterday - 11. Ticket to ride -12. Help -13. Do you want te know a secret -14. Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band All titles Lennon/ McCartney except Please-Mr. Postman (Dobbins/ Garrett/ Gorman/Brianbert) and The Beatles Disco Show (E Starink/H.Dussen). 26 Beatles songs uitgevoerd door Vanaf 24 mei aanstaande start een nati onale Royal Club promotie. De consu ment kan dan -zonder aankoopver plichting van Royal Club- een L.P bestellen met Beatlessongs voor f 9,75 (inclusief porto en B.T.W.). Deze fraaie langspeelplaat is speciaal voor Royal Club ontwikkeld en wordt ver tolkt door The Royal Club Disco Stars. Titels van enkele van de vele bekende opgenomen nummers zijn: Michelle, With a little help from my friends, I want to hold your hand. Yellow Sub marine, Hey Jude, All you need is lo ve, A hard days night, Help. Als de consument 3 Royal Club doppen mee stuurt met zijn bestelling, wordt een deel van de verzendkosten vergoed. De L.P kost dan f 7,50 (inclusief porto en B.T.W.) AANBIEDING VOOR HEINEKEN MEDEWERKERS Alle Heineken medewerkers kunnen deze Royal Club Beatles L.P. voor f 6,- (inclusief B.T.W.) in hun bezit krijgen. Het magazijn codenummer is: 90804038. Wijze van bestellen Vanaf 1 juni aanstaande kunt u op een volledig ingevulde reclame-magazijn- bon, voorzien van uw naam, persoons nummer, vestiging en het codenum mer van de plaat, een exemplaar afha len bij uw P.U.M. of bierwinkel. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! Side A. Ï.The Beatles Disco Show - 2. Michelle - 3. Eleanor Rigby - 4. With a little help from my friends - 5.1 want to hold your hand - 6. She loves you - 7. Eight days a week - 8. From me to you - 9.1 feel fine -10. Yellow submarine -11. Hey Jude -12. All you need is love - 13. Love me do -14. Let it be All titles Lennon/McCartney except the Beatles Disco Show (E. Starink/H. Dussen). Door de afdeling Centrale Training en Vorming worden zogenaamde 'Draai- molencursussen' georganiseerd. Dit is een serie inleidingen over bedrijfson- derwerpen voor medewerkers van de groepen 16 of hoger, die zich over de onderneming moeten oriënteren. Op 18 mei was de laatste 'lesdag' van een experimentele Draaimolencursus die, op initiatief van de C.O.R. speciaal voor de Centrale Ondernemingsraad leden was samengesteld door de afde ling C.T.V. De cursus stond onder be geleiding van mevrouw H.D. van den Steenhoven van de afdeling Public Re lations. In twee periodes van drie da gen zijn presentaties gegeven om de C.O.R.-leden over een veelheid van onderwerpen nieuwe en meer uitge breide informatie te geven. Het eerste driedaagse programma startte op 5 april en vond plaats in het Koetshuis van het Heineken Opleidingscentrum te Baarn. Van daaruit is ook een be zoek gebracht aan Vrumona B.V. in Bunnik. Voor de tweede sessie, medio mei, stonden bezoeken aan de vestigin gen Zoetermeer en Den Bosch op het programma. Op de foto ziet u een aantal C.O.R.-le den, luisterend naar de presentatie van ing. D. Leeuwenburg.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 19