üNSMAN IN DE KLEEDKAMERS ize Nipper: :orger een belangrijke rol. Tijdens de wedstrijd ziet l oprennen. Zijn taak omvat uiteraard veel meer dan dat. worden verricht, vallen hem geen toejuichingen ten deel als asseur en verzorger Ko Grosze Nipper weet hier alles van. ijks voor 100% in voor deze hobby. Mee met Olympisch team Dat Grosze Nipper om zijn vakkennis gewaardeerd en erkend wordt, blijkt uit de uitnodiging van het Nederlands Olympisch Comité twee jaar geleden om als masseur/verzorger met de Nederlandse équipe mee te gaan naar de Maccabi-spelen. Elke vier jaar wor den deze Joodse Olympische Spelen in Israël gehouden. Veertien dagen lang begeleidde hij de leden van het karate-, judo-, hockey-, tennis-, zeil en voetbalteam. "Het was een geweldi ge ervaring. Zo'n 2.600 sportmensen uit 35 landen nemen daar aan deel. Een onbeschrijflijk gevoel om bij de openingsplechtigheid een stadion bin nen te komen, waar 65.000 mensen op de tribune zitten! Eenzelfde ervaring doe je na afloop van de Spelen op bij de sluiting tijdens een 2>?2 kilometer lange mars door Jeruzalem. Duizen den toeschouwers langs de kant die je aanmoedigen". Lange dagen Tijdens de Spelen betekende het hard werken voor Ko Grosze Nipper. "Wij Eenheid Ondanks deze enigszins negatieve er varing, is Ko blij dat hij nu alweer uit genodigd is voor de Europese Macca bi-spelen die van 8 tot en met 15 juli in Antwerpen worden gehouden. "Het is heel anders om met individuele spor ters te werken. Tot aan de vorige Mac cabi-spelen was mijn enige ervaring met een individuele sporter mijn bege leiding van Peter Adelaar, Europees en Wereldkampioen judo. Bij de ver schillende sporten treden uiteraard verschillende soorten blessures op. Het voorkomen of het behandelen van die blessures leer je echter op de cursus en op de regelmatig terugkerende her halingscursussen. Het masseren blijft natuurlijk hetzelfde. Voor de individu ele sporters heb ik vooral grote bewon dering omdat zij alles alleen moeten presteren. In een team kan men des noods terugvallen op een ander, als men zijn dag niet heeft. Het is dan ook een eerste vereiste dat een team een eenheid vormt. Je moet iets voor el kaar over hebben, maar er niet vanuit gaan dat een ander het wel opknapt, Deel van het elftal Ko Grosze Nipper heeft er dan ook geen moeite mee altijd achter de scher men te moeten werken. Voor hem geen ovaties van het publiek omdat een team zonder blessures de wedstrijd uitspeelt. "Dat is iets dat je nu eenmaal heel goed moet beseffen, voordat je er aan begint", vindt hij eenvoudig. Dat hij zich niettemin beslist geen buiten staander voelt, blijkt uit zijn volgende woorden. 'Tk volg altijd het hele spel en let daarbij vooral op de spelers die geblesseerd zijn geweest. Ik leef hele maal mee met het team. Ik zeg dan ook altijd: wij zijn met z'n dertienen." waren er maar met z'n drieën: een arts, een fysiotherapeut en ik. Dat kon, om dat alle sporters in een centraal dorp verbleven. De diverse wedstrijden werden echter in verschillende plaat sen in Israël gehouden en uiteraard op verschillende tijdstippen vanwege de hitte. Dat betekende dat ik zo'n twintig uur per dag bezig was. Vooral de pre ventie nam een belangrijke plaats bij onze bezigheden in. Je moest er voort durend op letten dat er geen ijs of wa ter werd genuttigd en dat men zo min mogelijk in de brandende zon kwam om verbrandingsverschijnselen te voorkomen." Iets dat allen zeer verwonderd heeft, was het feit dat er in de Nederlandse media geen aandacht besteed is aan dit evenement. "En dat, terwijl er door de Nederlanders toch topprestaties zijn geleverd. De karate- en de hockey- ploeg en een zeiler behaalden daar het Olympisch kampioenschap." als jij toevallig geen zin hebt om hard te lopen." Dankbaar Het ideaal van Grosze Nipper is nog eens bij een topploeg te werken. "Dat lijkt mij prachtig. Ook zou ik graag wielrenners begeleiden. Maar het moet natuurlijk bij mijn werk passen. De tijden zijn te onzeker om nu zo maar je baan op te zeggen en te kijken of je het ergens anders mee kunt red den. Dat houdt in dat je voortdurend rekening met je werkzaamheden als vertegenwoordiger moet houden. Het is een hobby, die ontzettend veel tijd (en vakantiedagen) kost. Ik heb het er graag voor over, want het schenkt enorme voldoening om iemand weer geheel fit te krijgen vooreen wedstrijd. Ook krijg je natuurlijk veel vragen van derden. Het is moeilijk voor mij nee te zeggen. Het kost misschien wel veel tijd, maar het is ontzettend dankbaar werk."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 17