VERZORGER EN VERTROUW Hi Bij elke voetbalploeg speelt de masseur/verzt rgei het publiek hem alleen met een waterzak het veld opn Aangezien zijn werkzaamheden achter de schermen wore een wedstrijd met winst wordt afgesloten. Sportmassèu Toch zet hij zich bijna dagelijks er niet toe te praten als ze dat niet wil len, ik laat het over me heen komen. Op een gegeven moment komen ze vanzelf wel naar je toe. Soms neem ik het bij de trainer, die vooral prestatie gericht denkt, op voor iemand. Daar bij mag je geen voorkeur voor iemand laten meespelen. Aan eenieder moet je evenveel aandacht besteden". Hard De spelers van A.F.C. kunnen altijd bij Ko Grosze Nipper terecht, 's Maan dags in het Sport Medisch Advies Cen trum, dinsdags, donderdags en 's zater dags bij de training en 's zondags bij de wedstrijd. "Ik begeleid de spelers voor en na de wedstrijd. Ik weet ook precies wie er de avond tevoren heeft geboe meld. Dan hoeven zij bij mij niet aan te komen. Ik zeg dan: 'dan had je maar niet moeten gaan stappen en vroeg naar bed moeten gaan'. Wat dat be treft ben ik hard voor hen. Ze vragen zich altijd af hoe ik het weet. Dat zeg ik niet, ik weet het gewoon. Een kwestie van mensenkennis, die je in de loop der jaren vanzelf opdoet". Als het mooie weer weer aan breekt, trekken duizenden hun sportkleding aan om te gaan trimmen, joggen of op een andere ma nier aan hun conditie te werken. Ko Grosze Nipper geeft graag enkele tips om blessures te voorkomen. "Voor ie dereen geldt dat een goede warming- up met de vereiste rekoefeningen, Zo wel vèor als na het sporten, zeer be langrijk is. Dit bevordert een goede doorstroming van het bloed. Deugde lijke kleding, vooral schoenen en kou sen die niet te strak zitten, is ook van belang. Mocht na het trainen een bles sure zijn opgelopen, dan moeten dikke enkels of knieën gekoeld worden. Bij voorbeeld met een washandje dat ge vuld is met ijsblokjes. Is het de volgen de dag niet over, ga dan naar de dokter of naar een eerste-hulppost in een zie kenhuis". Grosze Nipper weet waarover hij praat. Naast zijn baan als winkelverte genwoordiger van Vrumona, is hij na melijk al acht jaar sportmasseur. zaak was bij F.C. Amsterdam, ben ik 's zondags naar de Amsterdamse club A.F.C. gegaan als masseur". Vijf maal per week is Grosze Nipper nu bij A.F.C., hoofdklasse amateurs, te vin den in zijn functie van masseur en ver zorger. Verzorger en vertrouwensman Het belangrijkste van zijn taak is het voorkomen van blessures door massa ges en ondermeer inzwachtelen van kwetsbare ledematen. Tevens dient hij lichte blessures, waarvoor doktersbe handeling niet is vereist, zodanig te verhelpen dat de sporter weer volledig is hersteld voor een wedstrijd. Een heel belangrijk aspect is de sociale functie die wordt vervuld. "Je bent een soort vertrouwensman. Zo'n relatie is er natuurlijk niet direct als je ergens begint, die moet groeien. De spelers moeten weten dat alles dat ze vertel len, binnenskamers blijft. Ik dwing hen Sportmasseur "Ik heb altijd gevoetbald. Toen dat om gezondheidsredenen niet meer moge lijk was, kwam ik in contact met de be kende Amsterdamse fysiotherapeut Wim Crouwel. Hij raadde me aan een cursus sportmasseur te gaan volgen. Dat heb ik gedaan. Zo kwam ik, dank zij de relatie met Crouwel, als masseur bij F.C. Amsterdam. Bij die club heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met de betaalde jeugd. Zo'n drie jaar geleden, toen het al een aflopende 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 16