Terug in de tijd Horeca bouwt in Breda 25 jaar geleden stonden deze foto's in het aprilnummer van Vers van 't Vat ter gelegenheid van de oprichting van de n.v. Heineken's-Import-België. Op de foto links ziet u het personeel van Heineken België onder leiding van de heer R. Kortleeven (midden, voorste rij). De foto boven toont hoe het wagenpark van n.v. Heineken's-Import-België er destijds uitzag. Op 6 mei heeft de burgemeester van Breda, ir. W.J.L.J. Merkx, de eerste steen gelegd van het nieuwe verkoop kantoor annex drankenhandel van het horecagebied West- Brabant/Zeeland in Breda. Deze herinneringssteen is niet echt de eerste: zoals de foto laat zien vorderde ook in maart de bouw al gestaag en naar het zich laat aanzien kan het nieuwe onderkomen medio juli van dit jaar in gebruik worden genomen. Daarmee komt dan een einde aan een periode van behelpen voor administratie en vooral com mercie van dit horecagebied. De huidige vestiging op het industrieterrein Overemer in Breda moest uitgebreid worden met mobiele kantoor-containers om het manage mentteam te huisvesten. In het nieuwe pand zullen naast de al genoemde diensten commercie en administratie ook de commercieel technische dienst en de Horeca Tap Service van dit gebied, alsmede een van de beide concern drankenhandels (de andere bevindt zich in Middelburg) hun basis krijgen. De, feestelijke, officiële opening voor eigen medewerkers en de commerciële relaties is gepland in september. Vanuit de nieuwe locatie zal op een efficiënte wijze-de vestiging ligt aan het snelwegennet rond Breda- in het gebied West-Brabant/Zeeland gewerkt kunnen worden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 15