Sourcy blijft groeien Vorig jaar waren de besturen van Horeca Nederland en Horecaf, beide belangenver enigingen van de Neder landse horeca-werkgevers, te gast in Zoeterwoude. Als vervolg op die bijeenkomst werd in maart jongstleden het bestuur van de in oprich ting zijnde Federatie Horeca, die als overkoepelend orgaan moet gaan dienen, ontvangen op de brouwerij. Actuele zaken als Kelderbier en de Horeca Tap Service vormden de onderwerpen van de presentaties die voor de aanwezige horeca-onder- nemers werden gehouden. De voorzitter van Horeca Nederland, de heer T. Osse, sprak zijn waardering uit voor het feit dat Heineken met de organisatie van deze bijeenkomst het overleg tussen horeca-ondernemers en brouwerij een nieuwe impuls gaf. In de ontvangst ruimte De Hooiberg was een speciale stand ingericht van de Horeca Tap Service waar tekst en uitleg over diensten en werkwijze werd gegeven. De permanent in De Hooi berg opgestelde Kelderbier- installatie trok veel belang stelling evenals het "rollend materieel", de speciale Kelderbierwagens en de auto's van de Horeca Tap Service, die buiten stonden opgesteld. Óp de foto ziet u een van de inleiders, de heer G. Slootweg (2e van rechts hoofd Centraal Commercieel Technische Dienst, die uitleg geeft over de Horeca Tap Service. Het staat vast dat de snelle groei van Sourcy bronwater in de horecasector te danken is aan regelmatige uitbreidingen van het assortiment met nieuwe smaken en verpakkingen. Het Sourcy assortiment van Vrumona groeit dan ook gestaag door. Onlangs zijn, een jaar na hun introductie in 20 cl- en literflessen, de smaken Lemon en Orange ook in 33 cl blik op de markt gebracht. Op de foto het duo dat sinds een maand in ons land is te verkrijgen. ibronwater uit de "Konwater uit de Belgische

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 14