Straatje in het centrum van Oporto Herfstgetinte wijngaar - den in de Dourovallei wordt ook het jaar van bottelen aangegeven. Witte Port is een hoofd stuk apart. Wanneer jong gedronken, zijn ze voor de hedendaagse smaak te zoet. Bij het ouder worden verliezen ze aan zoet, verkleuren naar oranje/geel en lij ken soms zelfs op Taw- ny-port. Er komt ook witte Port in de handel met op het etiket als type-aandui ding "Dry", of Cock tail-Port". Inderdaad zijn eronder met veel fi nesse, die te vergelijken zijn met edele droge sherries. Echter in prijs zijn ze doorgaans be langrijk hoger en daar om is er geen aanleiding ze in het bijzonder aan te bevelen. (wordt vervolgd 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 9