Cijfers over 1982 bekend Vooruitlopend op het verschijnen van het jaarverslag per 13 april, zijn begin maart door de Raad van Bestuur de belangrijkste cijfers van 1982 bekendgemaakt. In deze publicatie werd een winststijging van 27% ten opzichte van het vorig verslagjaar gemeld. In 1981 bedroeg de winst ruim 120 miljoen gulden, in 1982 was dat 153,2 miljoen gulden. Ook de omzet steeg en wel ruim 16%. Vanaf 13 april is, zoals gebruikelijk, het jaarverslag bij de portiers verkrijgbaar. Het verslag is dit jaar geïllustreerd door de Nederlandse kunstenaar Mart Kempers. Hij kreeg de opdracht om een aantal van onze vestigingen in Europa in beeld te brengen. Hij deed dat in de vorm van prachtige, subtiele aquarellen van onder andere de brouwerijen in Pedavena (Italië) en Schiltigheim (Frankrijk). In het volgende nummer van Vers van 't Vat zullen wij uitgebreid terugkomen op het jaarverslag. Ongeveer in dezelfde periode waarin het 'finan cieel' jaarverslag verschijnt, komt het sociaal jaarverslag van Heineken Nederlands Beheer B.V. bij de in Nederland werkzame medewerkers in de bus. Voor het eerst wordt dit jaarverslag in de vorm van een krant gepresenteerd. Nieuw is ook de scheiding die is aangebracht tussen de drie produktgroepen. Bier, gedistilleerd en fris, zoals deze in de wandel gangen worden genoemd, hebben elk hun eigen 'hoofdstuk' in het verslag over 1982 gekregen. In het verslag wordt veel aandacht i besteed aan de reorganisa tie binnen de onderneming. Verder geldt voor alle werkmaatschappijen dat de Arbo-wet in 1982 zijn scha duwen vooruit wierp. Ook daarover biedt het sociaal jaarverslag 1982 veel informatie. Al bijna als een traditie is in het verslag het werken in onze vestigingen uitvoerig in beeld gebracht. Evenals vorig jaar zijn deze aspecten op een indringen de wijze in foto's vastge legd. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 3