(en vreemds schmetfaaier I Het is een vreemde schroevedraaier, die op de tekening staat. Maar nog vreemder is, dat hij maar op één schroef past. Weet jij op welke? kruisopschrift 4. reg. regl.; herhaling; gelijkheid 5. jaloers; zangstem; eiland in de Middzee 6. standbij bfigmuz term; rubber 7. rivier in Zeeland; kiem; levenslucht; vertrager; deel v.e. schip 8. tip; aantal; blaas; inzet 9. plaats in Noord Brabant; berg op Kre ta; donateur; stadhouder 10. Europe aan; jaartelling; plaats in Drente; plaats in Rusland; graanafval 11. oog ziekte; grap; Ierland; zuilengang; Europeaan 12. talud; premie; ent; lied 13. roest; kledingstuk; aanw. voorn. woord; Europeaan; landbouwgerei 14. titel; oude lengtemaat; daar; deel v.e. i voertuig; enkel; Fr. lidwoord 15. in houdsmaat; bouwland; fam. lid; god heid; kledingstuk; deel van Noord Bra bant 16. vogel; bezw. lasten; soort gas; vr. dier; insekt 17. verdr. org.; rally; Iloot; kortom 18. onbekende; vr. dier; ootmoedig; dochter v. Minos 19. vrucht; stap; lid v. verdienste; jongensnaam 20. bar; vr. munt; Ierland; rit 21. stof; lang statiekleed; lap. gordel; klimop22. metaal; nazaat; vliegtuig; bloem; titel 23. int. trein; Noorse godheid; titel; water in Friesl.; waterhoogte; roem; oude lengtemaat 24. rijksnorm. school; heden; deel v.d. mast; struisvogel; wees gegroet; ont- vlekkings middel 25. onjuist; raaskal len; aartsbisschop; Europeaan 26. leerling; schaal; grasland; Rott. Lloyd; uniek 27. roofdier; bijb. fig.; dieren; geluid; Fr. lidwoord; koket; schapen vacht 28. zilver; voor de vuist; Europe an; deel v.h. lichaam; duidelijk; water n Amsterdam Verticaal 1. economie; teek; snel; muz. noot 2. riv. in Duitsland; gezond; eiland; pa- trones. der gehuwde vrouw; plaats in Zuid Holland 3. leus; lasten; woord soort; gaal; ultra 4. Rott. Lloyd; naar ling; vulkaan; reeds; Europeaan; bier; doorvoer 5. en andere; int. windr.; plant; mager; huidziekte; roofvogel; rund 6. ton; onmin; toast; maanstand; iemand die van zijn geld leeft; land bouwwerktuig 7. roem; plant; god heid; jonge stier; deel van Afrika; hel ling 8. Ned. Duits; rijkstelegraaf; uit roep; schutspatroon; speelgoed 9. kramp in het middenrif; Eur. land; wa- er in Friesland; brandstof; gedicht; Europeaan; vis; pers. voorn, woord 10. andb. werktuig; uitroep; insekt; oude munt; huish. kunde; niets uitgezon derd 11. plan; brandstof; dierenroep; ufferd; titel; onder andere; drank 12. deel v.e. huis; tandvlees; riv. in Dren- e; verbr. resten; deel v.e. vinger; plaats in Zeeland 13. zuilengang; plaats in Peru; postrijder; legering; enig 14. insekt; ader; oude maat; als onder; jeuk; muz. noot 15. vaartuig; wartegode; juist; dat is; hetzelfde; Ned. Ind.mist; beste havens (afk) 16. olant; speelgoed; plaats in Frankrijk; oofvogel; iem. van adel; 17. deel v.e. ris; jaartelling; plaats in Gelderland; ie maat nemen; ondernemingsraad 18. oegangsweg; droogvloer; onderdak; itel; koor; oude testament 19. span ning; verouderen; larve; getijde Oplossing puzzel 2/1983: nadrukke 1 ijkma re aloeroetovaalel lorgnetarenaaks amoebee 1 i rogge 1 tunnel lapintent inet tergagesni t gi roegeear i adne haanrial ledaags espdeeleslarijst ierant iekkroden drekioskaatdemi ki loleegareelde reaalkratpl aket aras 1 aeggenbrui meteenneeratong Oplossing Energiepuzzel: Oplossing schoevedraaier fu ojsuoAoq op ui pojips ojspppiui op do UOOJJE JSECl JOIEBjpOAOOiqOS OQ 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 31